Tiếp tục xiết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ,công chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

Thứ tư - 18/08/2021 23:35
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong những năm qua tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản: Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/11/2008 và Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Tĩnh và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian chống dịch Covid - 19, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ở các cấp đã gương mẫu, tự giác và hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện những chỉ thị, quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của Tỉnh và các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ý thức, trách nhiệm chưa cao, đạo đức công vụ chưa tốt, chưa thực sự là công bộc của dân; vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính như đi muộn, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ hành chính; làm việc hình thức, đối phó, né tránh trách nhiệm; giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực; một số cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng việc thực thi nhiệm vụ, vị trí công tác để tư lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
 
unnamed

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nội dung đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX: “siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu”. Ngày 22/7/2021 Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành Kết luận số 29-KL/TU về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó Ban thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cụ thể, trực tiếp để các đối tượng và người thực hiện dễ dàng tiếp cận trên một số nội dung cụ thể:
 
ung dung cong nghe thong tin dam bao nang cao hieu qua quan ly phong chong dich benh

 Ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định về đạo đức công vụ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm: Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất; làm việc tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp, khoa học, tạo ra sản phẩm cụ thể; phát huy tính tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nhuần nhuyễn trong công việc, có quan điểm, chính kiến rõ đối với những nội dung mới, nội dung khó. Thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, kỷ luật phát ngôn; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái thù địch. Gìn giữ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hát Quốc ca khi tham dự lễ mít tinh, kỷ niệm, các sự kiện có nghi thức chào cờ Tổ quốc một cách nghiêm túc, với tinh thần trang trọng, tự hào. Luôn có ý thức rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe; thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...
Những việc cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên không được làm: Xu nịnh, lấy lòng cấp trên; né tránh tự phê bình và phê bình; bao che khuyết điểm, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm; gây mất đoàn kết nội bộ. Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Sử dụng rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc; làm việc riêng, chơi thể thao và các hình thức giải trí khác trong giờ làm việc (không do cơ quan, đơn vị tổ chức). Sử dụng phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội để gây ảnh hưởng cá nhân và bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín người khác; chia sẻ, lan truyền đối với những thông tin chưa chính thống, xấu, độc trên không gian mạng. Tổ chức việc cưới, việc tang, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức, các hoạt động liên hoan khác của bản thân và gia đình vì mục đích phô trương, vụ lợi, gây lãng phí vật chất, thời gian, sức khỏe cho bản thân và những người tham gia...
2 600 x 40010

Người đứng đầu các cấp, các ngành ngoài các nội dung đối với cán bộ, công chức, viên chức cần thực hiện tốt các yêu cầu: Gương mẫu đi đầu trong thực thi nhiệm vụ công tác, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giao tiếp, ứng xử hài hòa, mẫu mực trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú; luôn biết tự trọng và quý trọng danh dự. Khi có khuyết điểm phải thẳng thắn nhận và tập trung khắc phục; luôn yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và cấp dưới. Chỉ đạo, điều hành công việc theo quy chế, quy định; thực hành phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn; thực sự là hạt nhân xây dựng, giữ gìn mối đoàn kết, quy tụ, phát huy trí tuệ tập thể, cầu thị, lắng nghe ý kiến, nhất là các ý kiến góp ý phản biện, dư luận xã hội. Luôn tạo niềm tin, cảm hứng cho cán bộ cấp dưới nỗ lực trong công tác, rèn luyện. Công tâm, khách quan, không dọa dẫm, trù dập cấp dưới; không áp đặt định kiến cá nhân khi nhận xét, đánh giá cán bộ; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp để phát huy năng lực, sở trường công tác; thực hiện tốt trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ kế cận. Chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị, kể cả công việc đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới. Chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, kỷ cương và các quy định pháp luật...
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hội họp: Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay, tạo điều kiện cho chính quyền chủ động, linh hoạt thực hiện chức năng, quyền hạn theo quy định, đồng thời tránh buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy hiệu quả vai trò giám sát của cơ quan dân cử, vai trò giám sát...
Để thực hiện đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đề ra là “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh” và “siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu”, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những gương điển hình, tiêu biểu.

Tác giả: Th.S Hồ Thanh - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay6,371
  • Tháng hiện tại209,311
  • Tổng lượt truy cập7,435,098
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây