NNPL 3

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay”

 •   05/04/2024 12:42:00 AM
 •   Đã xem: 1563
 •   Phản hồi: 0
Sáng 04/4/2024, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Đặng Hữu Trình - Phó trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Trung tâm chính trị huyện trên địa bàn tỉnh; sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang thực tập tại Trường và toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú.
BVNTTT 1

Hội thảo khoa học “Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”

 •   01/02/2024 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Chiều 31/01/2024, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Giảng viên khoa Xây dựng Đảng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Khoa Xây dựng Đảng.
TH1

Hội thảo khoa học “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy học phần kỹ năng lãnh đạo, quản lý thuộc chương trình trung cấp lý luận chính trị”

 •   25/01/2024 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Sáng 25/01/2024, khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy học phần Kỹ năng lãnh đạo, quản lý thuộc Chương trình Trung cấp lý luận chính trị”Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Ánh Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của khoa Nhà nước và pháp luật.
Hội thảo khoa học “Thực trạng và hiệu quả của việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã và hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện tỉnh Hà Tĩnh”.

Hội thảo khoa học “Thực trạng và hiệu quả của việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã và hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện tỉnh Hà Tĩnh”.

 •   30/12/2023 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0
Chiều 29/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và hiệu quả của việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã và hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện tỉnh Hà Tĩnh”. Chủ trì hội thảo có GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; T.S Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; Đồng chí Lê Minh Đạo.- Giám đốc Sở Nội vụ. Dự hội thảo có các nhà khoa học, đại biểu các sở, ngành, địa phương.
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025”

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025”

 •   20/12/2023 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 709
 •   Phản hồi: 0
Sáng 21/12, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025”.Cùng dự có T.S Nguyễn Trọng Tứ -TUV, Hiệu trưởng; lãnh đạo và toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường. T.S Nguyễn Quang Ngoc, Th.S Trần Ánh Dương và Th.S Nguyễn Thắng Mỹ chủ trì Hội thảo
Tọa đàm khoa học "Hoàn thiện Hệ thống Pháp luật góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

Tọa đàm khoa học "Hoàn thiện Hệ thống Pháp luật góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

 •   08/11/2023 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 822
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2012 - 09/11/2023), sáng ngày 08/11/2023, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Tham dự buổi tọa đàm có toàn thể các đồng chí giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm của Khoa.
Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Một số vấn đề lý luận cơ bản”.

Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Một số vấn đề lý luận cơ bản”.

 •   05/10/2023 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 1995
 •   Phản hồi: 0
Sáng 5/10/2023, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Một số vấn đề lý luận cơ bản”. Dự hội thảo có TS. Nguyễn Trọng Tứ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường; đại diện lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện Hương Khê và huyện Cẩm Xuyên cùng toàn thể cán bộ, giảng viên; học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung Trường Chính trị Trần Phú.
Chuyến đi Nghiên cứu thực tế của Lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) khóa 190B

Chuyến đi Nghiên cứu thực tế của Lớp Trung cấp lý luận chính trị (hệ tập trung) khóa 190B

 •   30/09/2023 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 3276
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 437-QĐ/TCTTP ngày 21/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú về việc cử đoàn cán bộ, giảng viên và học viên đi nghiên cứu thực tế, từ ngày 25/09 đến ngày 29/09 lớp TCLLCT khóa 190B đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Chuyến đi Nghiên cứu thực tế của Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 114

Chuyến đi Nghiên cứu thực tế của Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 114

 •   12/09/2023 06:40:00 AM
 •   Đã xem: 1430
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 394-QĐ/TCTTP ngày 05/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú về việc cử đoàn cán bộ, giảng viên và học viên đi nghiên cứu thực tế, từ ngày 08/09 đến ngày 09/09 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khoá 114 đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Hội hảo khoa học "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Hội hảo khoa học "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

 •   28/08/2023 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0
Sáng 29/8, tại TP Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện Xã hội học và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.Tham dự hội thảo có GS.TS Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam (Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam); PGS.TS Đặng Thị Ánh Tuyết - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu; các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.
Hội thảo khoa học “Xây dựng KKT Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững”.

Hội thảo khoa học “Xây dựng KKT Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững”.

 •   23/06/2023 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 863
 •   Phản hồi: 0
Sáng 23/6, Trường Chính trị Trần Phú, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Xây dựng KKT Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững”. Dự hội thảo có PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh. Cùng dự hội thảo có các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Trường Chính trị Trần Phú chủ trì thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”

Trường Chính trị Trần Phú chủ trì thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”

 •   24/04/2023 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 1261
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023. Sau thời gian thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thông đại chúng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay tại tỉnh Hà Tĩnh".
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu đi nghiên cứu thực tế xây dựng nông thôn mới

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu đi nghiên cứu thực tế xây dựng nông thôn mới

 •   11/04/2023 10:24:00 PM
 •   Đã xem: 1235
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, từ ngày 08 đến ngày 11/4/2023, Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu đã có chuyến nghiên cứu thực tế ở huyện Đức Thọ, Can Lộc và Thành phố Hà Tĩnh tìm hiểu, nghe báo cáo, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhiều nội dung quan trọng, nhiều mô hình hiệu quả liên quan đến các vấn đề nghiên cứu biên soạn Bộ Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021– 2025.
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học đi nghiên cứu thực tế xây dựng nông thôn mới

Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học đi nghiên cứu thực tế xây dựng nông thôn mới

 •   08/04/2023 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 1266
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nhiệm vụ biên soạn tài liệu bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngày 08/4/2023, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã có chuyến nghiên cứu thực tế tại xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh. Đoàn đã tìm hiểu, nghe báo cáo, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhiều nội dung quan trọng và tham quan nhiều mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn.
Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII vào công tác giảng dạy tại Khoa Xây dựng Đảng”

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII vào công tác giảng dạy tại Khoa Xây dựng Đảng”

 •   31/03/2023 12:47:00 AM
 •   Đã xem: 1203
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 30 tháng 03 năm 2023, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu, vận dụng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII vào công tác giảng dạy tại Khoa Xây dựng Đảng”. Hội thảo nhằm thảo luận và nhận thức dưới giác độ những người nghiên cứu về các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII, bao gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; và “Kết luận 45 định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Toạ đàm khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy môn học Những vấn đề cơ bản về Nhà nước & Pháp luật Việt Nam chương trình Trung cấp lý luận chính trị

Toạ đàm khoa học "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy môn học Những vấn đề cơ bản về Nhà nước & Pháp luật Việt Nam chương trình Trung cấp lý luận chính trị

 •   02/03/2023 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 2456
 •   Phản hồi: 0
Sáng 28/02/2023, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức tọa đàm khoa học “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy môn học Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị”. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Ánh Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm của Khoa Nhà nước và pháp luật.
Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị

Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị

 •   18/11/2022 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 1396
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17/11, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay”. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Trần Phú.
Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

 •   10/06/2022 11:22:00 PM
 •   Đã xem: 1699
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”. T.S Nguyễn Trọng Tứ - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Thị Vân - Trưởng Phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Công Hoan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm25
 • Hôm nay11,794
 • Tháng hiện tại194,796
 • Tổng lượt truy cập7,734,666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây