STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 392- QĐ/SKHCN 10/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh Đề tài khoa học công nghệ "Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê cộng đồng cư dân các xã ven biển huyện Thạch Hà và các vùng liên quan"
2 111-QĐ/TCTTP 31/03/2023 Quyết định điều động viên chức
3 112-QĐ/TCTTP 31/03/2023 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng Khoa học
4 01-QC/CTĐ 20/03/2023 Quy chế hoạt động thi đua của Cụm thi đua Khu vực Bắc Trung bộ năm 2023
5 01-KH/CTĐ 20/03/2023 Kế hoạch, Quy chế hoạt động thi đua của Cụm thi đua Khu vực Bắc Trung bộ năm 2023
6 01-HD/TCTTP 09/03/2023 Hướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
7 1590-CV/TU 01/03/2023 Công văn số 1590-CV/TU của Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về giao triển khai tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
8 03/KH -TCTTP 28/02/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2023 tại Trường Chính trị Trần Phú
9 05-KH/TCTTP 13/02/2023 Kế hoạch tổ chức dự giờ, thao giảng cấp khoa năm 2023
10 04-KH/TCTTP 10/02/2023 Thông báo Phân công nhiệm vụ các khoa, phòng tham gia biên soạn Bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới
11 11-KH/TCTTP 10/02/2023 Kế hoạch số 11 của Trường Chính trị Trần Phú triển khai cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
12 04-KH/TCTTP 08/02/2023 Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023
13 283 /QĐ-UBND 06/02/2023 Quyết đinhj về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2023
14 1712 -KH/HVCTQG 31/01/2023 Kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
15 140 -KH/TU 17/01/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
16 02 -ĐA/TU 09/01/2023 Đề án xây dựng Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức I giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030
17 1544-KH/HVCTQG 26/12/2022 Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lần thứ VIII - Năm 2023
18 3309-QĐ/HCQG 17/08/2022 Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương
19 3304-QĐ/HCQG 15/08/2022 Tài liệu Bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương
20 3299-QĐ/HCQQ 12/08/2022 Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
21 03-GC/TU 19/07/2022 Quy chế giảng viên thỉnh giảng tại Trường Chính trị Trần Phú
22 07-KH/TCTTP 08/06/2022 Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022
23 07 -KH/TCTTP 08/06/2022 Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lần thứ 2 năm 2022
24 420-QĐ/BNV 02/06/2022 Quyết định 420-QĐ/BNV của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
25 05 -KH/TCTTP 17/05/2022 Kế hoạch phối hợp đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn 13, xã Hoà Hải, Huyện Hương Khê
26 03 -KH/TCTTP 14/04/2022 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị Trần Phú năm 2022
27 28 - CV/TCTTP-ĐT 04/04/2022 Công văn số 28-CV/TCTTP-ĐT về vệc chuyển hình thức đào tạo từ trực tuyến sang hình thức trực tiếp
28 03-KH/TCTTP 08/03/2022 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022 "Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo"
29 17-KH/ĐU 07/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-KL/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022
30 16-KH/ĐU 07/03/2022 Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021
31 15-KH/DU 07/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kế luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng
32 05-CTr/ĐU 07/03/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tĩnh về tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
33 04-CTr/ĐU 07/03/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025"
34 03-Ctr/ĐU 07/03/2022 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp
35 10 - CTr/Đ 22/02/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
36 56-QĐ/TCTTP 22/02/2022 Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 107 mở tại Trường Chính trị Trần Phú
37 09-CTr/ĐUK 16/02/2022 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
38 57-QĐ/TW 08/02/2022 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo trung cấp lý luận chính trị
39 01-TB/TCTTTP 19/01/2022 Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính học theo hình thức trực tuyến vào các ngày thứ 7 và chủ nhật
40 119-CV/TCTTP-ĐT 05/11/2021 Công văn về việc chuyển hình thức đào tạo bồi dưỡng từ trực tiếp sang trực tuyến
41 41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ do Bộ chính trị ban hành
42 118 - CV/TCTTP-ĐT 02/11/2021 Công văn về việc đi nghiên cứu thực tế các lớp đào tạo bồi dưỡng tại trường chính trị Trần Phú
43 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định 37 -QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm do Ban Chấp hành trung ương ban hành
44 111 -CV/TCTTP-ĐT 21/10/2021 Công văn về việc chuyển hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến sang trực tiếp
45 2034 -CV/VPTW 09/10/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 Khoá XIII
46 175 -TB/TU 07/10/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú
47 62 -TB/TCTTP 14/09/2021 Thông báo kết luận số 62 -TB/TCTTP của Hiệu trưởng về định hướng phân công giờ giảng trung cấp lý luận chính trị - hành chính
48 5993/UBND-VX 13/09/2021 Công văn số 5993/UBND-VX của UBND tỉnh Hà tĩnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới
49 193-KH/CTĐ 08/09/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình sớm góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn hiện nay
50 341-KH/HVCTQG 20/08/2021 Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, công hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị" giai đoạn 2021-2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây