Phụ nữ Hà Tĩnh với phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 03/03/2021 05:14
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò của phụ nữ, triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và người dân trên địa bàn.
Trong những năm qua, Hội phụ nữ đã tổ chức các hoạt động giúp hội viên, phụ nữ và người dân trong độ tuổi lao động có điều kiện tiếp cận với KHKT, nâng cao năng lực trong sản xuất, kinh doanh. Tiến hành khảo sát nhu cầu tập huấn kỹ thuật, học nghề và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 767 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 42.274 lượt hội viên, phụ nữ, 22 lớp đào tạo nghề cho 917 hội viên phụ nữ.
unnamed

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì hiệu quả. Các cấp Hội đã trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập được 27 tổ hợp tác; 03 hợp tác xã; 270 mô hình kinh tế dự kiến cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; hỗ trợ pháp lý xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho 27 mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Hội LHPN các cấp tiếp tục tăng cường các giải pháp để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận được các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Phát triển phụ nữ với tổng dư nợ đạt trên 4.173 tỷ đồng, cho 76.529 thành viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 1.606 tỷ đồng/36.827 thành viên; vốn Ngân hàng Nông nghiệp 2.404 tỷ đồng/20.753 thành viên; Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh 163,6 tỷ đồng cho 15.987 thành viên.
Tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo-kết nối thành công” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức: có 10 ý tưởng tham gia cuộc thi, trong đó có 3 ý tưởng lọt qua vòng sơ khảo; hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tổ chức tổ chức tập huấn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho 29.700 cán bộ, hội viên và các mô hình kinh tế đăng ký năm 2020; hỗ trợ vốn, kiến thức cho 186 chị; hỗ trợ hiện thực hóa 70 ý tưởng khởi nghiệp, trong đó có một số ý tưởng tiêu biểu, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế thu nhập cao; hỗ trợ xây dựng 18 sản phẩm OCOP (10 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao); 11 Tổ hợp tác trồng cam, trồng rau theo tiêu chuẩn Vietgap; 02 Tổ hợp tác kinh doanh hàng nông sản sạch tại Vũ Quang và Nghi Xuân
images

Vận động, hỗ trợ xây dựng 374 vườn mẫu, phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ chỉnh trang 615 khu dân cư mẫu; làm mới 32.764m, nạo vét 300.375m kênh mương nội đồng; làm mới 72.920m, nạo vét 243.142m mương rãnh thoát nước; giải tỏa 175.142m hành lang giao thông; đóng góp xây dựng171.128m đường GTNT; trồng 304.997m hàng rào xanh, làm 116.982m đường hoa, trồng 35.057 cây xanh tại các công trình công cộng và trục đường chính, ươm 595.942 cây giống; 7.514 hố rác/ hố ủ phân sử dụng chế phẩm sinh học; tặng 21.148 giỏ rác/thùng rác hộ gia đình, 113 thùng rác công cộng; huy động ngày công giúp chỉnh trang 17.959 nhà ở, khu dân cư, cải tạo 8.877 vườn tạp, di dời, tu sửa, xây mới 2.650 công trình phụ trợ đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm giúp nhau thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch; xây dựng 599 đoạn đường tự quản xanh - sạch - đẹp, 205 mô hình 10 hộ liền kề, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Tổng số hộ đạt gia đình 5 không 3 sạch đến năm 2020 là 237.981 hộ.Tổ chức 286 hoạt động thiết thực thu hút 72.328 phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung tuyên truyền, vận động phòng, chống rác thải nhựa, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần”, “Phụ nữ tích cực tham gia giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; “Phụ nữ chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp, bền vững”; lễ phát động “Chống rác thải nhựa và hạn chế túi ni lông”; 100% cơ sở Hội tổ chức duy trì hiệu quả các mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. (1)
tai xuong

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn đang còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho phụ nữ ở một số cơ sở Hội chưa được thường xuyên; công tác nắm bắt sự việc, các vấn đề nảy sinh trong hội viên có lúc chưa kịp thời; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở các cấp Hội còn nhiều khó khăn; việc hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình, sản phẩm đạt chuẩn OCOP vẫn chưa được quan tâm chú trọng.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
155232baoxaydung image001

Thứ hai, hội phụ nữ các cấp cần đẩy mạnh phối hợp các cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp tổ chức các lớp, khóa tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề giúp chị em phụ nữ có điều kiện tìm kiếm cơ hội việc làm, mở hướng làm ăn, phát triển ngành nghề; coi trọng nhân rộng phong trào hỗ trợ cây, con giống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; xây dựng các tổ phụ nữ liên kết. Thực hiện tốt đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”.
Thứ ba, cấp ủy, chính quyền, hội phụ nữ các địa phương cần coi trọng vận động phụ nữ tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ngành nghề, trang trại, gia trại, phát triển kinh tế hộ, doanh nghiệp nhỏ... góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả thiết thực ở các địa phương, phối hợp các ngân hàng hỗ trợ phụ nữ vay vốn ưu đãi để phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch phân công giúp đỡ phụ nữ nghèo làm chủ hộ; tăng cường tuyên truyền vận động Hội viên phụ nữ thực hiện "phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" .
Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Góp phần cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện tốt phát triển kinh tế, xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo.

Tài liệu tham khảo:
1.
Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả: ThS Nguyễn Thị Lam - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay6,952
  • Tháng hiện tại251,545
  • Tổng lượt truy cập6,720,872
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây