Văn bản theo chủ đề: Văn bản tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 392- QĐ/SKHCN 09/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh Đề tài khoa học công nghệ "Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê cộng đồng cư dân các xã ven biển huyện Thạch Hà và các vùng liên quan"
2 1590-CV/TU 28/02/2023 Công văn số 1590-CV/TU của Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về giao triển khai tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
3 283 /QĐ-UBND 05/02/2023 Quyết đinhj về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2023
4 140 -KH/TU 16/01/2023 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
5 03-GC/TU 18/07/2022 Quy chế giảng viên thỉnh giảng tại Trường Chính trị Trần Phú
6 10 - CTr/Đ 21/02/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
7 09-CTr/ĐUK 15/02/2022 Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
8 175 -TB/TU 06/10/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú
9 5993/UBND-VX 12/09/2021 Công văn số 5993/UBND-VX của UBND tỉnh Hà tĩnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới
10 - HD/BTGTU 30/04/2021 Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
11 310/KH-UBND 17/08/2020 Về việc triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” tại tỉnh Hà Tĩnh
12 36/2018/QĐ-UBND 14/10/2018 Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bộ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
13 44/2013-UBND 16/10/2013 Ban hành Quy định tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
14 09 - NQ/TU 18/08/2009 về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn
15 72/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH HÀ TĨNH
16 130/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Quy định mức chi đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
17 11MD-QĐ/TU 15/12/2019 Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
18 21/KH-UBND 31/01/2016 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây