Vai trò của đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng

Thứ năm - 17/03/2022 09:35
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung được tổ chức Đoàn chú trọng thực hiện; đặc biệt trên môi trường không gian mạng, mạng xã hội đang có sự phát triển bùng nổ với nhiều tiện ích cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố tiêu cực và là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá, phủ nhận và từng bước xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
dau tranh bao ve nen tang tu tuong cua dang trong thoi ky hoi nhap quoc te

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, nhất là các vấn đề về “dân chủ, nhân quyền”, tôn giáo, dân túy… đã tác động tiêu cực đến tất cả các mặt của đời sống, xã hội. Một trong những nội dung mà các thế lực chống phá nhiều nhất là tấn công về mặt lý luận, là mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chúng thực hiện nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Âm mưu cơ bản và lâu dài của chúng là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, tạo ra “khoảng trống” về lý luận, nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của nhân dân, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Nội dung chống phá của các thế lực thù địch về mặt lý luận chủ yếu tập trung vào những vấn đề: Một là, chúng tấn công vào chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Hai là, các thế lực thù địch bôi nhọ, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Ba là, các thế lực thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cố tình xuyên tạc, bóp méo về tính chất và vai trò của Đảng ta. Từ một số hạn chế của công cuộc đổi mới, nhất là nguy cơ tụt hậu về kinh tế, các thế lực thù địch đã lên tiếng đổ lỗi cho Đảng ta lãnh đạo đất nước không hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là đối tượng tiếp cận nhanh với công nghệ, là đối tượng tham gia chính trên môi trường không gian mạng, mạng xã hội. Để việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trở thành hành động tự giác, thường xuyên của tuổi trẻ Hà Tĩnh.  Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức như: Hội nghị, tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ. Duy trì tốt và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử tinhdoanhatinh.vn với hơn 17 triệu lượt người truy cập; facebook Tỉnh đoàn Hà Tĩnh với trên 17.200 lượt thích và 19.000 lượt tương tác. Có gần 650 tin bài đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Cổng thông tin Thánh Gióng, Website Tỉnh đoàn, Báo Hà Tĩnh, Báo Tiền phong, Thanh niên...; 59 phóng sự, chuyên đề phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các kênh truyền hình khác. Phát huy hiệu quả trang mạng xã hội facebook của các tổ chức Đoàn cấp huyện, khối trực thuộc và tại 216/216 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Với sự lan tỏa rộng rãi đó, các bạn trẻ và người dân đã có những địa chỉ tin cậy để theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống, tích cực, lấy đó để kiểm chứng thông tin và có sự sáng suốt nhận diện các thông tin trái chiều, lệch lạc, xuyên tạc, bị bóp méo… trên không gian mạng.
Với cách làm kiên trì “mưa dầm, thấm lâu” của tổ chức Đoàn, đã có những hiệu quả tích cực từ thực hiện cuộc vận động. Những thông tin tốt, câu chuyện đẹp đã tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội như: Những hình ảnh, câu chuyện đẹp về việc làm thiện nguyện trong phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai đã được phủ kín các facebook cá nhân của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần đồng hành, hỗ trợ cùng bà con vùng lũ, đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Khi xuất hiện các thông tin giả, tiêu cực về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tuyên truyền đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống về công tác phòng, chống dịch, các chuỗi tin bài về tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống dịch, bộ Infographic câu chuyện đẹp, cảm động về tuyến đầu chống dịch và người dân tại các khu cách ly, điều trị, về những tấm gương tuổi trẻ tình nguyện viết đơn phòng, chống dịch, thực hiện sáng tạo chương trình Thank you Việt Nam,… từ đó từng bước thay đổi tích cực trong nhận thức, đẩy lùi và“đánh bật” các tin giả, tin tiêu cực về công tác phòng, chống dịch ra khỏi suy nghĩ của tuổi trẻ và người dân. Chính những tin tốt, câu chuyện đẹp, thông tin tích cực được chia sẻ cũng đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn bạn trẻ tỉnh nhà tình nguyện, chủ động, tích cực tham gia các công tác hỗ trợ, phòng chống dịch ở tuyến đầu. Có thể khẳng định rằng dù là những mẩu tin nhỏ hay những câu chuyện, vấn đề lớn, dù thành quả đạt được có thể đo đếm hay không thì những thông tin tốt, câu chuyện đẹp đã, đang được đăng tải, chia sẻ trong đời thường, mạng xã hội sẽ khiến mọi người có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống cả trong suy nghĩ và hành động; pha loãng, đẩy lùi các thông tin tiêu cực, góp phần làm trong sạch môi trường thông tin xã hội cũng như thông tin mạng, kiến tạo những giá trị văn hóa lành mạnh và lối sống tích cực cho giới trẻ.

 
84d3165702t74559l0

Tuy nhiên, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội của đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh trong thời gian qua vẫn tồn tại nhiều hạn chế: Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về âm mưu, thủ đoạn và tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch ở một số tổ chức đoàn có lúc còn hạn chế, thiếu quyết liệt và kịp thời; ngay tại chính các cấp bộ Đoàn cũng còn nhiều hạn chế trong việc xây dựng, chọn lọc thông tin, các cơ chế cho việc truyền thông nhanh, đúng, đủ chưa được đảm bảo; còn ít các sản phẩm truyền thông đủ sức hấp dẫn giới trẻ; trang mạng xã hội của một số cơ sở chưa có sự tương tác cao với đoàn viên thanh niên; nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên còn hạn chế về kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội, trách nhiệm chưa cao trong việc chia sẻ thông tin tốt, câu chuyện đẹp trên không gian mạng…
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch các tổ chức Đoàn cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, tuyên truyền cho thanh niên nâng cao nhận thức về phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng; cơ sở lý luận, thực tiễn và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.
Thứ hai,  không ngừng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng các phương pháp, hình thức sinh động, phù hợp xu thế, lôi cuốn và thu hút giới trẻ.
Thứ ba, tiếp tục phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, cấp huyện, Tổ giám sát việc sử dụng các trang mạng xã hội và nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng trong ĐVTN, các tổ phản biện, tổ thông tin tuyên truyền tại các cơ sở đoàn và lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên trong việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng.
Thứ tư, chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

 
anh2

Thứ năm, chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.
Thứ sáu, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng Internet, mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội các cấp và đoàn viên, thanh niên. Ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm, xuất bản phẩm về các nội dung lý luận liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Xây dựng các chuyên trang nhằm định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, tạo môi trường mạng lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của thanh niên./.

Tác giả: Th.S Phan Thị Ái Vân - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay16,800
  • Tháng hiện tại319,883
  • Tổng lượt truy cập7,190,647
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây