Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thống nhất ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số

Chủ nhật - 19/09/2021 03:29
Chiều ngày 17/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 7 để nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự.

133d5180144t79340l0

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã trình bày tờ trình ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 

Theo đó, Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh hướng đến thực hiện mục tiêu trọng tâm là phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Duy trì Hà Tĩnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số cao về Chính phủ số, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, chính trị ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; bảo đảm môi trường chính sách về chuyển đổi số; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số; phát triển nhân lực chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, trong doanh nghiệp và cộng đồng.
 

Ưu tiên các nhiệm vụ chuyển đổi số đồng bộ hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh hướng đến xã hội số; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Nghị quyết cũng ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đối với một số lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhu cầu của người dân, lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, nâng cao năng lực kiến tạo, năng lực cạnh tranh của tỉnh như: hoạt động của cơ quan Đảng, đoàn thể; y tế; giáo dục; văn hoá và du lịch; tài nguyên môi trường; công nghiệp; nông nghiệp; năng lượng, thương mại; giao thông vận tải và logistics.
 

Thảo luận, góp ý tại hội nghị, các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cho rằng để nâng cao hiệu quả của lĩnh vực chuyển đổi số, nghị quyết cần có các chính sách mạnh mẽ về đào tạo, thu hút nhân lực về chuyển đổi số; khuyến khích mạnh đối với những lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi số cao; mục tiêu của nghị quyết cần hướng đến hình thành môi trường số, công dân số; đề án cần có các cơ chế, chính sách mạnh để hỗ trợ cho các khu vực miền núi...

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, sau khi nghe tờ trình giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Lê Thị Hạnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy giữ chức vụ Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 100%;

Hội nghị cũng cho ý kiến góp ý đối với Quy định 1198/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nghị quyết về chuyển đổi số góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

133d5180726t99903l0

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyển đổi số là một nội dung khó; nghị quyết có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị chu đáo nội dung dự thảo nghị quyết và giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, nghiên cứu để hoàn thiện.

Về tổng thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cơ bản với các nội dung dự thảo về tên gọi Nghị quyết, bố cục và các phần nội dung nghị quyết.

Trong phần đánh giá, cần phải thẳng thắn nhìn nhận thực trạng tình hình về chuyển đổi số của Hà Tĩnh hiện nay còn nhiều bất cập, nhất là kết cấu hạ tầng nói chung còn thiếu và chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư còn thấp, nhân lực phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu. Từ đó, cần đề ra giải pháp khả thi, đột phá, có những việc đi theo tuần tự thấp đến cao, nhưng có những việc cần mạnh dạn đi tắt, đón đầu.
 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thống nhất ban hành Nghị quyết nhằm đưa lại những lợi ích thiết thực cho người dân, cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với ban hành nghị quyết, cần xây dựng được đề án với những cơ chế, chính sách cụ thể để thực hiện.

Nghị quyết phải tạo ra được nền tảng số đồng bộ, các ngành, lĩnh vực phải được số hóa dữ liệu và tập trung ưu tiên vào một số lĩnh vực, trước hết là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong điều hành, giảm hội họp.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị phải đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ công chức, viên chức; chú trọng phát triển các nền tảng để khám, tư vấn sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, trong giảng dạy; trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hà Tĩnh. Thống nhất bổ sung thêm chuyển số trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; tiếp tục ứng dụng, chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng để hướng đến xuất khẩu.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và kêu gọi được nhiều nguồn xã hội hóa nên đã đạt được những kết quả quan trọng, dịch bệnh được kiểm soát, đã 15 ngày không có dịch trong cộng đồng.

Về kết quả hỗ trợ học sinh nghèo đi học đại học, với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, toàn tỉnh đã kêu gọi được 5,2 tỷ đồng, dự kiến sẽ hỗ trợ cho 84 cháu gặp hoàn cảnh khó khăn đi học đại học.

Đối với chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đến nay, tỉnh đã kêu gọi được nguồn kinh phí 2,4 tỷ đồng mua máy tính hỗ trợ các em không có máy tính để học trực tuyến. Hiện nay, tỉnh đang giao cho ngành giáo dục phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ tỉnh có đợt phát động để tạo thêm nguồn lực mua máy tính hỗ trợ cho các em học tập.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh; thực hiện hiệu quả các chỉ thị về giải quyết việc làm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Các huyện, thị hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt công tác phòng, chống dịch bệnh để dịch COVID-19 không lây lan, bùng phát trong cộng đồng; chủ động các giải pháp về cách ly để đáp ứng yêu cầu khi có số lượng công dân về lớn; quan tâm các giải pháp đảm bảo ANTT tại các địa phương,
                                           Phúc Quang - Lê Tuấn

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh Điện tử:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay16,697
  • Tháng hiện tại319,780
  • Tổng lượt truy cập7,190,544
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây