Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ hai - 31/05/2021 07:11
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW cần tiếp tục được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả hơn nữa; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 31/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng điều hành hội nghị.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng điều hành hội nghị.

Nghị quyết Trung ương 4 tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịTrưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo được những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ; cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể, cá nhân khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm của Nhân dân tại nơi cư trú đối với cán bộ.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

   

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Đề xuất tỉnh và Trung ương trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cần rà soát, sửa đổi bổ sung để công tác cán bộ được chặt chẽ; công khai, minh bạch, dân chủ và rõ vai trò của tổ chức Đảng; bổ sung quy định chức năng nhiệm vụ các loại hình tổ chức Đảng.

Ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực, thực hiện khá nghiêm túc các quy định, quy chế của cấp ủy. Qua đó tạo không khí dân chủ, thẳng thắn trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong sinh hoạt Đảng, lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

   

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4, mỗi địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; trong đó cần tập trung đổi mới và hoàn thiện các phương pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường; hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới; chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Trong 5 năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 47 tổ chức Đảng; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 3.066 đảng viên.

Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia giám sát, phản biện xã hội; dân chủ cơ sở tiếp tục được mở rộng, phát huy. Hoạt động của các cấp chính quyền có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Quá trình thực hiện Nghị quyết đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, giáo dục, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW trong thời gian tới, Hà Tĩnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới, nâng cao công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế không còn phù hợp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên

Hội nghị cũng nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịTrưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng chuyên đề hằng năm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ.

Qua đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong toàn tỉnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịBí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy tham luận về vai trò nêu gương người đứng đầu trong học và làm theo Bác.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh gồm: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề hằng năm gắn với triển khai các phong trào thi đua, yêu nước.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

   

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân: Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, Vũ Quang luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình, cách làm hay.

Trong giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh đã vinh danh 7.170 gương điển hình tiên tiến (2.055 tập thể, 5.115 cá nhân) từ cơ sở đến tỉnh.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

   

Đại tá Hà Học Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Học và làm theo Bác được mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng thực hiện trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày và trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05; các tập thể, cá nhân điển hình đã phát biểu tham luận, giới thiệu những mô hình hay, chia sẻ những cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05, thời gian qua cấp ủy các cấp đã triển khai tích cực, quyết liệt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội, đạt được kết quả khá toàn diện.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương và đánh giá cao cấp ủy, cán bộ, đảng viên và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu hiện đang phải đối mặt với những hiểm nguy của dịch bệnh Covid-19.

 

Phân tích hạn chế trong quá trình thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trong thời gian tới cần phải được tiếp tục triển khai nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả hơn nữa; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập, làm theo gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính; đảm bảo sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả và khắc phục những “kẽ hở” có thể bị lợi dụng để làm trái và chống chạy chức, chạy quyền, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

“Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải thực sự là cầu nối, cánh tay nối dài của Đảng, bám sát Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các tầng lớp Nhân dân tiếp tục nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Hà Tĩnh; phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh; không nghe theo kẻ xấu kích động, xúi giục.

Về các nhiệm vụ trước mắt, các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền; chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; rà soát chương trình, kế hoạch 6 tháng đầu năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra; kịp thời triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án trên địa bàn; tập trung xử lý các tồn đọng; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Tại hội nghị, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng, biểu dương 67 điển hình tiên tiến (30 tập thể, 37 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịBí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao thưởng cho các đảng bộ xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịChủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trao bằng khen cho các cá nhân.

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịTrưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao bằng khen cho các cá nhân.

 • Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
  Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
  Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

  Mỗi người một ngành nghề, một lĩnh vực nhưng ở những người dân Hà Tĩnh đều có điểm chung, đó là thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong mỗi hành động, việc làm dù nhỏ nhất. Họ xứng đáng là những điển hình trong học và làm theo Bác cần được lan tỏa, nhân rộng.

 • Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
  Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

  Thời gian quan BĐBP tỉnh đã triển khai mạnh mẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua lớn của quân đội và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

                                                                    Thu Hà - Anh Tấn

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập44
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm34
 • Hôm nay6,067
 • Tháng hiện tại135,215
 • Tổng lượt truy cập7,361,002
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây