Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Thứ tư - 01/02/2023 04:12
Sáng ngày1/2/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023”.Chủ trì cuộc họp báo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu các địa phương trong cả nước. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh tại Trường Chính trị Trần Phú.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức bắt đầu từ năm 2021, đến nay đã có sự mở rộng về quy mô, nâng lên mức toàn quốc.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết gồm: 1 bài viết loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử).

Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi. Trong đó 1 tác phẩm loại hình báo nói, 1 tác phẩm loại hình báo truyền hình và 1 tác phẩm dưới dạng video clip.

Bài viết dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp với các công trình đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Sau khi gửi bài viết dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận bài dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

Đại biểu Hà Tĩnh dự họp báo.

Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

Ban Tổ chức nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày phát động (1/2/2023) đến hết ngày 31/7/2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải diễn ra vào tháng 10/2023.

Cơ cấu giải thưởng gồm 3 loại hình là: tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử); báo (báo in và báo điện tử) và phát thanh truyền hình, video clip. Mỗi loại hình gồm: 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải khuyến khích. Đồng thời, trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương; 15 giải triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí, các đơn vị đã trao đổi nhiều nội dung nhằm làm rõ hơn chủ đề, đối tượng tham gia nhằm tạo sức lan tỏa, ý nghĩa của cuộc thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại họp báo.

Phát biểu từ điểm cầu Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng và sức lan toả của cuộc thi đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh sau 2 năm tổ chức.

Để cuộc thi lần thứ 3 thu hút đông đảo đối tượng dự thi, đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi làm rõ hơn thể lệ, đối tượng dự thi để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, dự thi đạt kết quả cao. Đồng thời, khuyến khích những bài viết phản ánh việc triển khai thực hiện ở cơ sở về nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng; kết nạp đảng viên, hoạt động đảng trong các doanh nghiệp… Sau cuộc thi, Ban Tổ chức cũng cần tổng kết lại những đóng góp về lý luận và thực tiễn mà các tác phẩm dự thi mang lại để tiếp tục tuyên truyền, tạo sức lan toả mạnh mẽ.

Đồng chí Hà Văn Hùng khẳng định: Hà Tĩnh sẽ tổ chức hưởng ứng cuộc thi trong toàn tỉnh để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia. Đặc biệt, 2 cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh nhà là Báo Hà Tĩnh và Đài PT&TH tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và tích cực tham gia các bài viết dự thi. Ngay sau cuộc họp báo này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện cuộc thi để Hà Tĩnh có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng, đạt kết quả cao.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu phát động.

Phát biểu chỉ đạo và phát động tại cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của cuộc thi trong bối cảnh hiện nay. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các địa phương, đơn vị coi việc tổ chức, triển khai cuộc thi là một trong chuỗi hoạt động quan trọng trong hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35). Các cơ quan báo chí cần tích cực chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, phóng viên tham gia cuộc thi; các địa phương, đơn vị tiếp tục hưởng ứng cuộc thi sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các tác giả tâm huyết, trách nhiệm, đầu tư nghiêm túc trong từng bài viết để đảm bảo chất lượng dự thi.

Tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tầng lớp nhân dân gửi bài viết dự thi (gồm bản in và file mềm) về đầu mối:

- Các đơn vị tham gia tổ chức cuộc thi (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam).

- Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an; Bộ Ngoại Giao; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... và các bộ, ngành liên quan nhận bài dự thi theo ngành mình.

- Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương;

- Địa chỉ nhận bài thi: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 080.41053 hoặc 0909.581.987; Email: thiviet35hcma@gmail.com.

Tác giả: Th.S. Lê Đình Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay11,794
  • Tháng hiện tại195,110
  • Tổng lượt truy cập7,734,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây