Phát huy vai trò của nữ cán bộ, giảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường

Thứ hai - 17/10/2022 23:35
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong những năm qua, cùng với truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, nữ cán bộ, giảng viên và người lao động không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định uy tín, vị thế trên từng vị trí công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Hiện nay, nữ cán bộ, giảng viên và người lao động của Trường Chính trị Trần Phú có 22 đồng chí (chiếm 51,16%); đa phần đã được đào tạo cơ bản. có nghiệp vụ chuyên môn cao. Về trình độ chuyên môn có 16 đồng chí có trình độ thạc sĩ, chiếm 72,72%, 04 đồng chí có trình độ đại học, chiếm 18,18%. Về lý luận chính trị có 12 đồng chí có trình độ cao cấp, chiếm 54,54%; 08 đồng chí có trình độ trung cấp chiếm 36,36%. Có 08 đồng chí là giảng viên chính, chiếm 36,36%. Về tham gia cấp ủy và công tác quản lý có 02 đồng chí là bí thư chi bộ, đảng ủy viên của trường, 03 đồng chí là lãnh đạo khoa, phòng; 01 đồng chí là chủ tịch công đoàn. 
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, nữ cán bộ, giảng viên, người lao động của Nhà trường luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, sáng tạo trong thực thi kỹ năng, nghiệp vụ; từng bước khẳng định vai trò, vị trí trên từng lĩnh vực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới của nhà trường.

 Ban Tổ chức Cuộc thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 trao tặng giải nhì đ/c Trần Thị Quỳnh Nga - Trưởng khoa Lý luận cơ sở.

Về giảng dạy, các đồng chí luôn chủ động, sáng tạo nắm bắt thông tin, vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực, phương tiện hiện đại vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Bài giảng của nhiều đồng chí là sự thống nhất giữa lý luận, thực tiễn, phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi xuất sắc và bằng khen của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho đ/c Nguyễn Thị Thảo Linh tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII – Khu vực phía Bắc

Về nghiên cứu khoa học, các nữ cán bộ, giảng viên đã tích cực tham gia viết bài đăng Bản tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn của nhà trường, viết bài đăng ở kỷ yếu hội thảo, các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, tạp chí Thông tin tư tưởng... Nhiều đồng chí tham gia biên soạn tài liệu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hà Tĩnh”; bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới; các đề án, quy chế của tỉnh, của trường. Nhiều đồng chí có nhiều bài đăng trên tạp chí ISSN, báo Hà Tĩnh, báo Trung ương và tạp chí người Việt ở nước ngoài,... Tất cả những thành quả này tạo nên sự vững chắc trong quá trình bước bằng 2 chân (giảng dạy và nghiên cứu khoa học) của nhà trường.

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Đ/c Chu Thị Thu Huyền trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Đứng trước yêu cầu của chuyển đổi số trong cuộc cách mạng 4.0. nhiều đồng chí đã chủ động, sáng tạo hơn trong việc nắm bắt thông tin, ứng dụng các phần mềm trên nền tảng số vào thực hiện công việc của mình, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số của nhà trường.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động đoàn thể trong đó có nhiều đồng chí đã đạt được những thành tích nổi bật: 01 đồng chí giải nhất báo cáo viên do Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức và giải nhì báo cáo viên cấp tỉnh, 01 đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc, 02 đồng chí đồng chí đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc cấp trường,…

Ban Giám hiệu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2021cho đ/c Trần Thị Quỳnh Nga và đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy

Cùng với việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, nữ cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng do Công đoàn Khối, Công đoàn nhà trường tổ chức. Ban Nữ công nhà trường đã phối hợp với công đoàn tổ chức nhiều hoạt động cho chị em tham gia như: giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ giữa các khoa phòng, giữa đội văn phòng nhà trường với học viên các lớp nhân các ngày lễ lớn hay ngày truyền thồng 8/3, 20/10… Những hoạt động đó là cơ sở thuận lợi để chị em không ngừng học tập, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn, trong cuộc sống và cùng nhau vươn lên gặt hái những thành công. Điển hình, nhiều đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn viên chức khối tặng giấy khen; nhiều đồng chí trong nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được Hiệu trưởng tặng giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Các đ/c tham gia giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ với các lớp học viên năm 2022

Các đ/c tham gia giải bóng chuyền hơi nam nữ lần thứ IV chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 do Công đoàn khối các Cơ quan đảng tổ chức

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của nữ cán bộ, giảng viên, người lao động còn một số hạn chế: một số ít nữ giảng viên chưa thực sực tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn; có biểu hiện bằng lòng với những kết quả hiện có; thiếu sự năng động, chủ động, sáng tạo... trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Các đồng chí tham gia lãnh đạo còn chiếm tỉ lệ nhỏ (13,63%). Một số đồng chí chưa tích cực tham gia thực hiện các phong trào chung của nhà trường, công đoàn, nữ công; vẫn có đồng chí vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; công tác xây dựng điển hình và biểu dương điển hình tiên tiến chưa tốt,..
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của nữ cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động do cấp ủy các cấp, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chỉ đạo.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là, đa dạng hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động cảu Ban nữ công nói riêng và công đoàn nhà trường nói chung để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, giảng viên, người lao động trong nhà trường để chị em phấn khởi, yên tâm công tác.
Bốn là, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ lãnh đạo nữ có năng lực, nhiệt tình, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để khơi dậy nhiệt huyết và phong trào trong nhà trường về ý thức tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để khẳng định mình trên từng cương vị công tác.
Năm là, mỗi cán bộ nữ cần tiếp tục nỗ lực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng mềm cũng như kỹ năng ứng dụng trên công nghệ, nền tảng số đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do Ban nữ công, Công đoàn và nhà trường tổ chức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Thảo Linh - Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay10,658
  • Tháng hiện tại282,545
  • Tổng lượt truy cập7,153,309
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây