Sinh hoạt chuyên đề: “Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”

Sinh hoạt chuyên đề: “Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”

 •   08/04/2022 11:44:00 AM
 •   Đã xem: 3047
 •   Phản hồi: 0
Chiều 07/4/2022, Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022 với Chủ đề “Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường” với mục đích tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy ý chí tự lực, tự cường gắn với thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.
Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

 •   08/04/2022 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 1584
 •   Phản hồi: 0
Chiều 05/4/2022, Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2022 với Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với mục đích tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên của Phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở sinh hoạt chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở sinh hoạt chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

 •   02/03/2022 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 2067
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 01/03/2022, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị Trần Phú tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhận thức bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tọa đàm khoa học trực tuyến: “Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tọa đàm khoa học trực tuyến: “Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 •   28/10/2021 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 1345
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Trường Chính trị trần Phú (20/10/1945 – 20/10/2021), 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), ngày 26 tháng 10 năm 2021, Khoa xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ vào xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.”

Hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ vào xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.”

 •   19/10/2021 12:13:00 AM
 •   Đã xem: 2221
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 18/10/2021, Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị Trần Phú đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ vào xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.” Tham dự Hội thảo có TS Nguyễn Trọng Tứ - TUV, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng; Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng; đại diện Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; lãnh đạo, giảng viên của Khoa và đại diện các khoa chuyên môn trong nhà trường.
Hội thảo trực tuyến: “Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII”

Hội thảo trực tuyến: “Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII”

 •   14/09/2021 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 1471
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/9/2021, Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến: “Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII”.
Hội thảo khoa học trực tuyến “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào nghiên cứu và giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng”.

Hội thảo khoa học trực tuyến “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào nghiên cứu và giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng”.

 •   21/05/2021 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 1508
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6/1911-5/6/2021, chiều ngày 21 tháng 5 năm 2021, Khoa xây dựng Đảng tổ chức hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào nghiên cứu và giảng dạy tại khoa Xây dựng Đảng”. Hội thảo vinh dự có sự tham dự của TS Nguyễn Trọng Tứ - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường.
Khoa Lý luận cơ sở tổ chức toạ đàm khoa học

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức toạ đàm khoa học

 •   24/03/2021 10:38:14 PM
 •   Đã xem: 2025
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/3/2021, Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Tọa đàm khoa học: Một số suy nghĩ về phát triển lực lượng sản xuất ở khu vực nông thôn tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay. Tham dự Tọa đàm có đồng chí Trần Ánh Dương, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng với tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa và các giảng viên kiêm nhiệm.
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

 •   10/10/2020 12:39:14 PM
 •   Đã xem: 2092
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/10/2020, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Tất Giáp - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Quốc Vinh – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Võ Hồng Hải - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại điện lãnh đạo các Ban Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đại học Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị uỷ; đại diện lãnh đạo Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thành phố, thị xã; đồng chí Đinh Quốc Thị - TUV, Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Trần Ánh Dương – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể cán bộ giảng viên Trường Chính trị Trần phú.
Hội thảo khoa học: “Quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy Lý luận Chính trị - Hành chính"

Hội thảo khoa học: “Quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy Lý luận Chính trị - Hành chính"

 •   19/08/2020 07:04:29 AM
 •   Đã xem: 1570
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 05/5/2020 của Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú về truyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020), sáng ngày 15/05/2020, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vào giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Yêu sách của nhân dân An Nam - Sự thức tỉnh về quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và hiện thực lịch sử

Yêu sách của nhân dân An Nam - Sự thức tỉnh về quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và hiện thực lịch sử

 •   30/03/2020 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 22201
 •   Phản hồi: 0
Cách đây đúng 100 năm, Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pari (Pháp) gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxây. Mặc dù không được chấp nhận, nhưng bản Yêu sách như một ''quả bom'' đã làm chấn động dư luận nước Pháp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, những người đến từ một nước thuộc địa ngang nhiên đứng ra đòi quyền lợi chính đáng cho dân tộc mình ngay tại “chính quốc”.
Hội thảo khoa học "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh"

Hội thảo khoa học "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh"

 •   30/03/2020 02:36:34 AM
 •   Đã xem: 1948
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2019, tại Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”. Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh;đồng chí Võ Hồng Hải – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Quốc Thị -TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú chủ trì hội thảo.
Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập37
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay17,556
 • Tháng hiện tại320,639
 • Tổng lượt truy cập7,191,403
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây