Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Thứ sáu - 10/06/2022 23:22
Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”. T.S Nguyễn Trọng Tứ - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Thị Vân - Trưởng Phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Công Hoan – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
z3482169201549 94850150410d03c008578ee06f9b9ab4 1
Quang cảnh Hội thảo
Ban
tổ chức đã nhận được 30 bài tham luận của các tác giả là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú và có 13 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo sự chuẩn bị công phu, tâm huyết, chất lượng, thể hiện tình yêu thiết tha đối với Bác Hồ và tình cảm mà Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh.


Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí Thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng khai mạc Hội thảo

Các tham luận tại Hội thảo đều tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh; giá trị lý luận và thực tiễn từ những lời dạy của Bác đối với Hà Tĩnh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đường lối đổi mới; khẳng định những thành tựu Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 65 năm thực hiện lời Bác; cung cấp các tư liệu, quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống những sai lầm khuyết điểm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Hà Tĩnh; nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền và các đoàn thể nhân dân; thực hiện công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo những di huấn của Người.

dsc 4211 1

Đại biểu tham dự Hội thảo
Nhiều tham luận đã tập trung nghiên cứu chủ đề
Bác Hồ với việc tăng cường, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tại Hà Tĩnh; về phong cách Hồ Chí Minh và học tập phong cách ứng xử, phong cách lãnh đạo dân chủ, gần dân, sát dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí tự lực, tự cường, củng cố đoàn kết nội bộ; củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng; việc nêu gương các tập thể, cá nhân trong chiến đấu và sản xuất; thực hành tăng gia sản xuất; thực hành tiết kiệm, phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo trong phát triển sản xuất; phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh; về xây dựng đời sống văn hóa mới, chăm lo phát triển giáo dục; về thi đua ái quốc; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về thực hiện tốt chính sách người có công với cánh mạng, thực hiện bình đẳng giới. Các tham luận cũng đề cập đến việc xây dựng và rèn luyện đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Trần Phú theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Trường Chính trị Trần Phú trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần tham mưu hoạch định, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách của tỉnh trong quá trình phát triển.

dsc 4210

T.S Nguyễn Trọng Tứ - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trì kết luận Hội thảo
Kết
luận Hội thảo, TS. Nguyễn Trọng Tứ nhấn mạnh các tham luận đã tập trung phản ánh khá toàn diện về chủ đề của Hội thảo, đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng và có nội dung khoa học phong phú, sâu sắc, góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo đồng thời khẳng định, việc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022), góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên từ chiều sâu lịch sử, văn hóa của quê hương Hà Tĩnh dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thảo là dịp để tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lao động, sáng tạo, cống hiến vì một Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp hơn.

z3482161613531 74cd2cc68a1d7e562fa68aeb73b75314

ThS, GVC. Nguyễn Thị Thảo Linh - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở trình bày tham luận "Bác Hồ với sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở Hà Tĩnh"

dsc 4256

TS, GVC. Nguyễn Quang Ngọc - Trưởng khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận " Đảng, Bác Hồ với cán bộ Hà Tĩnh và những nhiệm vụ trong xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn hiện nay".

z3482161660631 629015a35d74b24dbf2719dc3af301a6

ThS, GVC. Phan Bá Linh - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở trình bày tham luận  "Bác Hồ với vấn đề xây dựng đoàn kết ở Hà Tĩnh"

dsc 4229

ThS, GVC. Nguyễn Xuân Bé - Phó Trưởng phòng QLĐT và NCKH trình bày tham luận "Đảng bộ Hà Tĩnh học tập phong cách lãnh đạo thiết thực, gần dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

dsc 4235

ThS. Nguyễn Thị Phương Thúy - Phòng TC - HC - TT - TL trình bày tham luận "Đảng bộ Hà Tĩnh làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

dsc 4238

ThS, GVC. Nguyễn Viết Sơn - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận "Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng và lời dạy của Bác".

z3482161332870 e6ebfaf0bfe89823f4d07b2c73d74d94

ThS, GVC. Trần Thị Quỳnh Nga - Trưởng khoa Lý luận cơ sở trình bày tham luận "Lời dạy của Bác Hồ về tăng gia sản xuất và những gợi mở cho phát triển kinh tế Hà Tĩnh"

z3482160287547 56534e777dca09b1d755ab6fe4635001

ThS, GVC. Nguyễn Thắng Mỹ - Trưởng phòng TC - HC - TT - TL trình baỳ tham luận "Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh làm theo lời Bác về “thi đua ái quốc”"

z3482160002874 ec67e4441f1387b0a807c1d034ab0dd8

ThS, GVC. Chu Thị Thu Huyền - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận "Bác Hồ với phong trào “diệt giặc dốt” ở Hà Tĩnh"

z3482170414113 09f09814a788585e0c274267efaec8d5
Th.S Nguyễn Hà Giang - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày tham luận "Hà Tĩnh chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ theo lời Bác"

z3482170414058 ab9d52425ab658339bef68ac22e2704b
Th.S Trần Thị Thuý Hường - Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận "Hà Tĩnh làm theo lời Bác về thực hiện tốt chính sách người có công với Cách mạng'"

z3482170079748 85333f637e6cdb1b8d2fdf367bc7784e
Th.S. GVC. Lê Đình Hùng - Phó Trưởng Phòng TC-HC-TT-TL trình bày tham luận "Phong cách giản dị, gần gũi trong Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chuyến thăm và làm việc ở Hà Tĩnh (15/6/1957)"

z3482169754125 07a5131f11a421ab458d18c169681c8e

ThS. GVC.Nguyễn Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trình bày tham luận "Hà Tĩnh theo lời Bác dạy nêu gương Người tốt việc tốt"
 

Tác giả: Th.S. Lê Đình Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay10,658
  • Tháng hiện tại282,784
  • Tổng lượt truy cập7,153,548
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây