Quyết tâm xây dựng Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn vào năm 2025

Thứ hai - 27/09/2021 21:44
Chiều 27/9, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú để nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.
Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú cho biết: Sau hơn 12 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã, nhà trường đã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
129d1155828t33848l0
TS Nguyễn Trọng Tứ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị một số nội dung.

Sau hơn 12 năm, nhà trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng 402 lớp với 39.943 lượt cán bộ, công chức, viên chức theo học.

Trong đó có 137 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 10.779 học viên; 79 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 6.003 học viên; 24 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính với 1.373 học viên và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác.
Trường cũng thường xuyên phối hợp các cơ sở đào tạo ở Trung ương, địa phương, đơn vị thực hiện rà soát trình độ văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ phục vụ công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp trong quản lý nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn...

Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường đề xuất tỉnh xem xét, phê duyệt đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị Trần Phú, giai đoạn 2021 - 2025; đề án cử giảng viên nhà trường đi nghiên cứu thực tế giai đoạn 2021 - 2030 và quy chế giảng viên thỉnh giảng giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Giám hiệu nhà trường bày tỏ mong muốn tỉnh cho chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng ý chủ trương xây dựng đề án xây dựng Trường Chính trị Trần Phú đạt trường chính trị chuẩn mức 1 giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án “Mở rộng, nâng cấp Trường Chính trị Trần Phú giai đoạn 1”…

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu cho rằng nhà trường cần xác định rõ mục tiêu đến năm 2025 xây dựng trường chính trị chuẩn.

Trên cơ sở đó, trường xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch xoay quanh việc thực hiện mục tiêu chung. Trước mắt, cần đối chiếu, rà soát lại các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về trường chính trị chuẩn.


129d1155840t81426l0

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Trần Việt Hà: Đề nghị nhà trường soát xét cụ thể các hạng mục, chỉ tiêu theo quy định trường chính trị chuẩn. Trên cơ sở đó, sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương xây dựng dự án mở rộng, nâng cấp Trường Chính trị Trần Phú giai đoạn 2 theo hướng trường chính trị chuẩn
129d1161254t78643l0
   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Trước hết, trường cần rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt về xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định của Trung ương, từ đó xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

129d1160015t91149l0  

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Nhà trường cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; quan tâm công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

129d1160029t17175l0  

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Nhà trường cần tăng cường công tác phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy nói riêng và các địa phương, đơn vị trong tỉnh nói chung; đồng thời tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

129d1160040t93685l0  

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng HảiNhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy sát thực tiễn, lồng ghép thực tiễn trong quá trình chuyển tải kiến thức lý luận; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định về trường chính trị chuẩn của Ban Bí thư Trung ương; bám sát các chủ trương của Trung ương và tỉnh để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về các nội dung liên quan...

Đại biểu cũng cho rằng, nhà trường cần tập trung xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo để chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

Quan tâm công tác tuyển sinh, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; đổi mới công tác quản lý, lãnh đạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, quản lý học viên....

129d1160126t26674l0  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Trường Chính trị Trần Phú cần xây dựng đề án trường chính trị chuẩn mức độ 1, trường chính trị chuẩn mức độ 2 theo các tiêu chí Ban Bí thư Trung ương quy định; tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, quản lý học viên...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Trường Chính trị Trần Phú cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác phối hợp của nhà trường với các cấp, các ngành, địa phương; việc đánh giá chất lượng học viên sau đào tạo; việc tham gia nghiên cứu khoa học...

129d1170536t15292l0

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới nhà trường cần bám sát quy định về tiêu chí trường chính trị chuẩn, rà soát lại các tiêu chí, tham mưu lộ trình cụ thể; phân công, giao việc rõ ràng, phát huy trí tuệ tập thể, tính sáng tạo, chủ động của cán bộ, giảng viên, khoa, phòng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành địa phương trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Bám sát các quy định để xây dựng chương trình đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị, phối hợp chương trình đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị đạt hiệu quả. Nâng cao hiệu quả loại hình dạy học trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kết luận 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo xây dựng các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh.

 

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh Điện tử::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay11,794
  • Tháng hiện tại195,417
  • Tổng lượt truy cập7,735,287
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây