Giới thiệu sách mới tháng 6.2020

Thứ sáu - 24/07/2020 05:31

Hồ Chí Minh với Ấn Độ / Lê Văn Toàn, GS Jayachandra Reddy, TS Nguyễn Thị Phương thảo .- H .: CTQG, 2019 .- 1011tr .; 24cm.
Gồm những bài viết, thư, điện, thơ của Hồ Chí Minh về Ấn Độ, hình ảnh ghi lại kỷ niệm về hoạt động của Bác Hồ với Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; những bài viết của các học giả Việt Nam và Ấn Độ về Hồ Chí Minh, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ dưới lăng kính Tư tưởng Hồ Chí Minh.
SĐKPL: 327.397054
SĐKCB: K 003.1712


 

Võ Nguyên Giáp tiểu sử / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Bạo….- H.: CTQG, 2019 .- 648tr .; 21cm
Giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam
SĐKPL: 959.704092
SSĐKCB: K 003.1709
 
  

Nguyễn Văn Tố tiểu sử / Vũ Văn Thuấn (ch.b) .- H .: CTQG, 2019 .- 252tr .; 21cm
Giới thiệu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của học giả Nguyễn Văn Tố, và những đóng góp trí tuệ to lớn của ông trên nhiều lĩnh vực nhằm góp phần chấn hưng nền văn hoá dân tộc và trong cả sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của đất nước.
SĐKPL: 959.703092
SSĐKCB: KM 003. 1706
Huỳnh Thúc Kháng / Bùi Đình Phong (ch.b), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thanh Tâm... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 252tr. ; 21cm
Giới thiệu về quê hương, gia đình, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt trong phong trào Duy tân ở Trung Kỳ, những năm tháng ở nhà tù Côn Đảo, trên cương vị Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ và chủ nhiệm báo Tiếng Dân...
SĐKPL: 959.703092
SĐKPL: KM 003.1711
 

Báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh .- H .: CTQG, 2020 .- 191tr .; 21cm
Trình bày bối cảnh thực hiện Cương lĩnh 2011. Nhận thức thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh. Những đề xuất và kiến nghị
SĐKPL: 324.2597071
SĐKCB: KM 003.1708

 
          Xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Đảng cộng sản cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào – Thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm. Quan điểm, giải pháp xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào.
SĐKPL: 324.2597071
SĐKCB: KM 003.

Các học thuyết về giá trị thẳng dư:       phần 1. - H. : Chính trị Quốc gia,  2018 . - 659tr .; 22cm .
Phân tích các quan điểm khác nhau về từng vấn đề của khoa học kinh tế chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản trọng nông, học thuyết Adam Smit, học thuyết về lao động sản xuất và lao động không sản xuất...
SĐKPL: 335.412
SĐKCB: KM 003.1703

 
Võ Chí Công - Tiểu sử / B.s.: Phạm Hồng Chương (ch.b.), Trần Minh Trưởng, Nguyễn Danh Tiên.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 460tr. ; 21cm
Giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những đóng góp to lớn của Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam
SĐKPL: 959.704092
SĐKCB: KM 003.1704

   
 
 
Tài liệu tham khảo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở / B.s.: Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Tiến Hoàng, Vũ Hữu Phê.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 239tr. ; 19cm
Gồm các bài học bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển trong sự nghiệp đổi mới
ở nước ta hiện nay; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam
SĐKPL: 324.2597075
SĐKCB: KM 003.1699
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà / Nguyễn Văn Khoan .- NXBTT&TT, 2019 .- 499tr .; 21cm
Sưu tập các mẩu chuyện về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ đã được công bố, phản ánh những tình cảm gắn bó của Bác đối với các tầng lớp xã hội khác nhau cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.
SĐKPL: 170/T102G
SĐKCB: KM 003.1687

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc / Lê Văn Yên .- H .: TTTT, 2019 .- 446tr .; 21cm.
Phân tích quá trình xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng vô sản quốc tế (1920-1930). Kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam.
SĐKPL: 335.4346/T550T
SĐKCB: Km 003.1682

 

Nữa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh: Từ yêu sách của nhân dân An Nam đến Di chúc Bác Hồ / Phong Lê .- H.: Thông trin và Truyền Thông, 2019 .- 496tr .; 24cm.
Gồm các bài viết về các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến năm 2019
SĐKPL: 335.4346/N551T
SĐKCB: KM 003.1682
 
 
  
Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại / Đỗ Hoàng Linh .- H .: TTTT, 2019 .- 399tr .; 24cm.
Bao gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề người anh hùng giải phòng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá của thời đại
SĐKPL:959.704092/ H450C
SĐKCB: KM 003. 1691
 

Học tập tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Văn Yên .- H .: TTTT, 2019 .- 198tr .; 21cm
Cung cấp những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp chúng ta hiểu biết, suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là phong cách làm việc và học tập suốt đời
SĐKPL. 959.704092/H419T
SĐKCB: KM 003.1681                                                                          
 
 
Hồ Chí Minh một cốt cách văn hóa Việt Nam / Lê ĐÌnh Cúc .- H.: TTTT, 2019 .; 149tr .; 21cm
Nghiên cứu về bản "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về Hoàng tộc nhà Nguyễn, hợp tác và hội nhập của cách mạng Việt Nam, về công tác cán bộ...
SĐKPL: 335.4346/H450C
SĐKCB: KM 003. 1689
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay8,339
  • Tháng hiện tại199,302
  • Tổng lượt truy cập7,425,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây