Một số văn bản mới có hiệu lực từ 01/8/2020

Thứ năm - 30/07/2020 22:42
Một số văn bản mới có hiệu lực từ 01/8/2020
MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/8/2020
I. NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 66/2020/NĐ-CP, ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Nghị định 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh.

3. Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

4. Nghị định 74/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 – 2020.

5. Nghị định 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

6. Nghị định 78/2020/NĐ-CP, ngày 16/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam (có hiệu lực ngày 19/8/2020).

7. Nghị định 79/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên (có hiệu lực ngày 21/8/2020).

II. QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định 19/2020/QĐ-TTg, ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (có hiệu lực ngày 01/8/2020)
2. Quyết định 2321/QĐ-BGTVT, ngày 13/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam (có hiệu lực ngày 01/8/2020)
3. Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN, ngày 26/6/2020 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (có hiệu lực ngày 09/8/2020)

III. THÔNG TƯ

1. Thông tư 53/2020/TT-BTC, ngày 10/6/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự (có hiệu lực ngày  01/8/2020)
2. Thông tư 52/2020/TT-BTC, ngày 10/6/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực ngày 01/8/2020)
3. Thông tư 41/2020/TT-BTC, ngày 18/5/2020) của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (có hiệu lực ngày 01/8/2020)
4. Thông tư 11/2020/TT-BGTVT, ngày 21/5/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không (có hiệu lực ngày 01/8/2020)
5. Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT, ngày 05/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (có hiệu lực ngày (có hiệu lực ngày 01/08/2020)
6. Thông tư 11/2020/TT-BCT, ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (có hiệu lực ngày 01/8/2020)
7. Thông tư 58/2020/TT-BCA, ngày16/6/2020 của Bộ Công an về việc quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực ngày 01/8/2020)
8. Thông tư 60/2020/TT-BTC, ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (có hiệu lực ngày 03/8/2020)
9. Thông tư 13/2020/TT-BCT, ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (có hiệu lực ngày 03/8/2020)
10. Thông tư 65/2020/TT-BCA, ngày 19/6/2020 của Bộ Công an về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy định tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (có hiệu lực ngày 05/8/2020)
11. Thông tư 75/2020/TT-BQP, ngày 19/6/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ (có hiệu lực ngày 05/8/2020)
12. Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL, ngày 09/6/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách Nhà nước (có hiệu lực ngày 06/8/2020)
13. Thông tư 12/2020/TT-BYT, ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (có hiệu lực ngày 06/8/2020)
14. Thông tư 62/2020/TT-BTC, ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (có hiệu lực ngày 06/8/2020)
15. Thông tư 13/2020/TT-BYT, ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (có hiệu lực ngày 10/8/2020)
16. Thông tư 01/2020/TT-TANDTC, ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân(có hiệu lực ngày 10/8/2020)
17. Thông tư 10/2020/TT-BYT, ngày 11/6/2020 của Bộ Y tế quy định về thử tương đương sinh học của thuốc (có hiệu lực ngày 10/8/2020)
18. Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT, ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (có hiệu lực ngày 13/8/2020)
19. Thông tư 07/2020/TT-NHNN, ngày 30/6/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có hiệu lực ngày 14/8/2020)
20. Thông tư 14/2020/TT-BCT, ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương (có hiệu lực ngày 15/8/2020)
21. Thông tư 74/2020/TT-BCA, ngày 01/7/2020 của Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu (có hiệu lực ngày 15/8/2020)
22. Thông tư 06/2020/TT-NHNN, ngày 30/6/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có hiệu lực ngày 15/8/2020)
23. Thông tư 11/2020/TT-BYT, ngày 19/6/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (có hiệu lực ngày 20/8/2020)
24. Thông tư 65/2020/TT-BTC, ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài (có hiệu lực ngày 23/8/2020)
25. Thông tư 14/2020/TT-BTTTT, ngày 08/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (có hiệu lực ngày 25/8/2020)

            Hồ Thanh, Khoa Nhà nước và pháp luật (sưu tầm, biên soạn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay6,305
  • Tháng hiện tại209,245
  • Tổng lượt truy cập7,435,032
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây