Văn bản theo lĩnh vực: Hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 32-NQ/TW 26/05/2014 Nghị quyết
2 898-CV/HVCTQG-TCT 18/06/2019 Công văn
3 36/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định
4 44/2013-UBND 17/10/2013 Quyết định
5 163/QĐ-TTg 25/01/2016 Quyết định
6 09 - NQ/TU 19/08/2009 Nghị quyết
7 587/QĐ-TTg 17/05/2019 Quyết định
8 72/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nghị quyết
9 565/QĐ-HVCTQG 30/01/2015 Quyết định
10 130/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết
11 28/CT-TTg 18/09/2018 Chỉ thị
12 831/QĐ-BNV 17/05/2018 Quyết định
13 11MD-QĐ/TU 16/12/2019 Quy định
14 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định
15 705/QĐ-TTg 07/06/2019 Quyết định
16 28/CT-TTg 18/09/2018 Chỉ thị
17 117-KL/TW 20/11/2015 Kết luận
18 03/HD-HVCT-QGHCM 15/03/2011 Hướng dẫn
19 256-QĐ/TW 16/09/2009 Quy định
20 21/KH-UBND 01/02/2016 Kế hoạch
21 4874-QĐ/HVCTQG 30/09/2019 Quyết định
22 10/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư
23 Số: 33-BC/TCTTP 16/04/2019 Báo cáo Tổng kết công tácthi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
24 Số 03 -BC/TCTTP 28/02/2020 Báo cáo Đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị cho cán bộ trong 30 năm tái lập tỉnh 1991 - 2020
25 Số: .....-QĐ/TCTTP 24/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế về việc đánh giá, phân loại đối với khoa, phòng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị Trần Phú
26 Số - QĐ/TCTTP 30/03/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trường Chính trị Trần Phú
27 Số -QĐ/TCTTP 06/03/2019 Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây