Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 162 Thành phố Hà Tĩnh

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 162 Thành phố Hà Tĩnh

 •   21/09/2020 06:19:59 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 21/9/2020, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Thành uỷ Thành phố Hà Tĩnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 162 Thành phố Hà Tĩnh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đinh Quốc Thị - TUV, Hiệu trưởng, đồng chí Lương Quốc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy cùng 91 học viên là cán bộ, quản lý đương chức, dự nguồn cấp cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, đơn vị sự nghiệp và các phòng, ban chuyên môn của Thành phố Hà Tĩnh.
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 141 huyện Kỳ Anh

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 141 huyện Kỳ Anh

 •   11/09/2020 10:39:53 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11 tháng 09 năm 2020, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 141 mở tại huyện Kỳ Anh. Dự lễ bể giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía huyện có đồng chí Trần Thành Nam - UVBTV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của trường Chính trị Trần Phú và các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Anh
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ -Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ -Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”

 •   07/09/2020 10:29:29 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 -12/9/2020), ngày 6/9/2020, tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”.
Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khoá 147 Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Khoá 147 Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 •   02/09/2020 09:32:35 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 147 mở tại Trường. Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; đồng chí Nguyễn Trọng Vân - UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối và các khoa, phòng của trường Chính trị Trần Phú.
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 148 huyện Thạch Hà

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 148 huyện Thạch Hà

 •   30/08/2020 09:33:19 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27 tháng 08 năm 2020, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 148 mở tại huyện Thạch Hà. Dự lễ bể giảng có đồng chí Đinh Quốc Thị - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; đồng chí Trần Nhật Tân - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, chánh văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của trường Chính trị Trần Phú.
images707701 cm th ng 8 1

Công tác xây dựng Đảng góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

 •   22/08/2020 08:59:19 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra cho dân tộc Việt Nam kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học lịch sử to lớn, có ý nghĩa thời đại. Công tác xây dựng Đảng thời kỳ này góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 161 Thị xã Kỳ Anh

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 161 Thị xã Kỳ Anh

 •   19/08/2020 05:20:44 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, chiều 18/8/2020, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 161 Thị xã Kỳ Anh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị ủy; đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy cùng 80 học viên là cán bộ, quản lý đương chức, dự nguồn cấp cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, đơn vị sự nghiệp và các phòng, ban chuyên môn của Thị xã Kỳ Anh.
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 160 huyện Cẩm Xuyên

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 160 huyện Cẩm Xuyên

 •   28/07/2020 06:46:43 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng 28/7/2020, Trường Chính trị Trần Phú phổi hợp với Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 160 huyện Cẩm Xuyên. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Trần Đình Hải –UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Đình Phi – UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyên ủy cùng 91 học viên là cán bộ, quản lý đương chức, dự nguồn cấp cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của huyện Cẩm Xuyên.
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 159 năm học 2020 - 2022 huyện Thạch Hà

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 159 năm học 2020 - 2022 huyện Thạch Hà

 •   27/07/2020 11:22:58 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng 24/7/2020, Trường Chính trị Trần Phú phổi hợp với Huyện ủy Thạch Hà tổ chức khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 159 năm học 2020 -2022 huyện Thạch Hà. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyên ủy cùng 88 học viên của lớp học
Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2020

Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2020

 •   24/07/2020 11:37:27 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Trong các ngày 16 và 21 tháng 7 năm 2020, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2020. Tham gia Hội thi lần này, có 06 giảng viên đến từ các khoa, phòng chuyên môn trong nhà trường
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K146 huyện Hương Khê nghiên cứu thực tế cuối khóa

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K146 huyện Hương Khê nghiên cứu thực tế cuối khóa

 •   21/07/2020 06:44:51 AM
 •   Đã xem: 916
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nội dung chương trình học tập toàn khóa, từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2020, Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 146 huyện Hương Khê đã có chuyển nghiên cứu thực tế tại một số địa bàn trong tỉnh.
Trường Chính trị Trần Phú với các hoạt động Kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ

Trường Chính trị Trần Phú với các hoạt động Kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ

 •   21/07/2020 12:51:34 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị Trần Phú có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa các anh hùng liệt sỹ, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.
Lễ Tốt nghiệp Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh khóa 2018 - 2020

Lễ Tốt nghiệp Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh khóa 2018 - 2020

 •   21/07/2020 12:35:48 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Chiều 15 tháng 7 năm 2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện chính trị khu vực I đã phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2018 – 2020.
Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Chính trị Trần Phú  giai đoạn 2015 - 2020

Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Chính trị Trần Phú giai đoạn 2015 - 2020

 •   11/07/2020 02:09:34 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Chiểu ngày 07 tháng 7 năm 2020, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban và các thành viên đoàn công tác Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Đảng cơ quan Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ giảng viên của nhà trường. Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả phong trào thi đua nước và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và phát động và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Tuyên dương “Gương người tốt, việc tốt”

Tuyên dương “Gương người tốt, việc tốt”

 •   11/07/2020 12:02:19 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2020, tại lễ Chào cờ đầu tháng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp Công đoàn Trường Chính trị Trần Phú tổ chức tuyên dương đồng chí Nguyễn Phi Sơn, nhân viên phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu đã có hành động đẹp “Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” tại Trường Chính trị Trần Phú.
12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

 •   04/07/2020 06:55:39 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/7/2020, 12 Luật sẽ có hiệu lực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Thư viện;...
Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 140, năm học 2018-2020

Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 140, năm học 2018-2020

 •   24/06/2020 09:40:59 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình công tác, sáng 16/6/2020Trường Chính trị Trần Phú phổi hợp với Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bế giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 140 cho cán bộ cấp cơ sở Hội nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tới dự lễ bế giảng có đồng chí Bùi Nhân Sâm – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú và đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú cùng với 56 đồng chí học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 140 năm học 2018-2020.
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 158, năm học 2020 -2021

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ không tập trung khóa 158, năm học 2020 -2021

 •   17/06/2020 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng 15/6/2020, Trường Chính trị Trần Phú phổi hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa 158, năm học 2020 -2021.
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 19

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 19

 •   17/06/2020 06:14:55 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, tối ngày 12 tháng 6 năm 2020, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khóa 19. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Trần Ánh Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú và 90 học viên của lớp là trưởng, phó các phòng và tương đương, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, và cấp huyện.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay2,366
 • Tháng hiện tại35,796
 • Tổng lượt truy cập202,773
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây