Trường Chính trị Trần Phú - 75 năm toả sáng niềm tin

Trường Chính trị Trần Phú - 75 năm toả sáng niềm tin

 •   19/11/2020 10:44:16 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
ThS. ĐINH QUỐC THỊ Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú75 năm đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, với bao khó khăn thử thách, nhưng cho dù ở đâu và giai đoạn cách mạng nào, Trường Chính trị Trần Phú dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ tỉnh ủy vẫn luôn luôn giữ một vị trí quan trọng, tỏa sáng niềm tin và ngời lên sắc đỏ. Được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.
90 năm công tác dân vận của Đảng ta

90 năm công tác dân vận của Đảng ta

 •   15/10/2020 05:47:56 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Cách đây vừa tròn 90 năm, sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động; Quân đội vận; Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Ngay sau đó, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một số vấn đề về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng

 •   20/09/2020 09:39:56 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trong đó công tác chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam

Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của nhà nước Việt Nam

 •   30/08/2020 11:15:45 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 75 năm đã trôi qua, kể từ sự kiện lịch sử vĩ đại ấy, đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận của những người nô lệ đã trở thành người chủ đất nước và vận mệnh của mình.
Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

 •   01/08/2020 07:26:58 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa.
Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống tronh tình hình mới

Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống tronh tình hình mới

 •   01/08/2020 07:18:28 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Để góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay, cần tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, “bệnh” cơ hội, thực dụng. Trong đó, cần thực hiện những giải pháp có tính chất căn bản và toàn diện, như xây dựng và thực hiện nghiêm việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh kiên quyết với những tư tưởng phản văn hóa, phản đạo đức; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình...
Bài học về Đại đoàn kết của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị

Bài học về Đại đoàn kết của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị

 •   02/06/2020 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Trong bài diễn văn nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng những lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây