Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 173

Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 173

 •   10/03/2023 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10/03/2023, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 173. Dự lễ bế giảng có T.S. Nguyễn Trọng Tứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; đồng chí Nguyễn Trọng Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối; Th.S Trần Ánh Dương- Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 111

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 111

 •   03/03/2023 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04 tháng 3 năm 2023, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 111. Dự lễ khai giảng có T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú.
Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ ở Khoa Nhà nước và Pháp luật

Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ ở Khoa Nhà nước và Pháp luật

 •   08/12/2022 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn công tác giảng dạy lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền nhà nước và đoàn thể cấp cơ sở của của tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian qua, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện ngày càng tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao.
Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, khoá 2 năm 2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, khoá 2 năm 2022

 •   09/10/2022 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ, quản lý cấp phòng và tương đương, khoá 2, năm 2022. Tham gia lớp học có 72 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và chuyên viên các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hà Tĩnh
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 110

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 110

 •   22/09/2022 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 1340
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 110. Dự lễ khai giảng có Th.S Trần Ánh Dương-Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú.
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 169

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 169

 •   16/09/2022 11:47:00 AM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 169. Dự Lễ Bế giảng có TS. Nguyễn Trọng Tứ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Trọng Vân-Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú.
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung 184 Thành phố Hà Tĩnh, năm học 2022 -2024.

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung 184 Thành phố Hà Tĩnh, năm học 2022 -2024.

 •   16/09/2022 12:55:00 AM
 •   Đã xem: 1968
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Thành uỷ Hà Tĩnh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung 184, năm học 2022 - 2024. Dự Lễ Khai giảng có T.S Nguyễn Trọng Tứ – TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Lương Quốc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú; các đồng chí UVBTV, UBKT, Văn phòng Thành uỷ, Trung tâm Chính trị Thành phố và học viên lớp trung cấp Lý luận Chính trị khoá 184.
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 162 Thành phố Hà Tĩnh

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 162 Thành phố Hà Tĩnh

 •   12/09/2022 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 2494
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 09 tháng 9 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 162. Dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Trọng Tứ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú. Về phía Thành ủy Hà Tĩnh có đồng chí Lương Quốc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thành uỷ, Trung tâm Chính trị Thành phố.
Bế giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khoá 25

Bế giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khoá 25

 •   28/08/2022 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 2443
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 25. Dự lễ bế giảng có Th.S Trần Ánh Dương – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 163

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 163

 •   27/08/2022 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện uỷ Đức Thọ tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 163. Dự Lễ bế giảng có Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú. Về phía Huyện uỷ Đức Thọ có đồng chí Trần Hoài Đức – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 164

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 164

 •   23/08/2022 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 1806
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện uỷ Hương Khê tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 164. Dự Lễ bế giảng có T.S Nguyễn Trọng Tứ – TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; T.S Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú. Về phía Huyện uỷ Hương Khê có đồng chí Từ Thị Hoà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện
Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tập trung 183, năm học 2022.

Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tập trung 183, năm học 2022.

 •   12/06/2022 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 1726
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung K183, năm học 2022. Dự Lễ Khai giảng có T.S Nguyễn Trọng Tứ – TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú và học viên các lớp trung cấp Lý luận Chính trị khoá 183 hệ tập trung.
Lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh

Lãnh đạo Trường Chính trị Trần Phú tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh

 •   10/06/2022 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 768
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh. Dự và chủ trì tiếp đoàn có TS. Nguyễn Trọng Tứ - TUV, Hiệu trưởng, Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 108, khoá 109,

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 108, khoá 109,

 •   01/06/2022 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 1692
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 108 và 109. Dự lễ khai giảng có TS Nguyễn Trọng Tứ- TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú.
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 160

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 160

 •   31/05/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 817
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện uỷ Cẩm Xuyên tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 160. Dự Lễ bế giảng có T.S Nguyễn Trọng Tứ – TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; Th.S. Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú. Về phía Huyện uỷ Cẩm Xuyên có đồng chí Nguyễn Văn Thành – TUV, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Trần Đình Hải – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 157

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 157

 •   27/04/2022 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 2477
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 157. Dự Lễ bế giảng có T.S Nguyễn Trọng Tứ – TUV, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; Đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Th.S. Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú và học viên Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 157.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 107

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 107

 •   04/03/2022 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 532
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 107. Dự lễ khai giảng có Th.S Trần Ánh Dương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị Trần Phú.
Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần

Gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần

 •   06/02/2022 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 674
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2022, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần. TS Nguyễn Trọng Tứ - TUV, BT ĐU, Hiệu trưởng đã thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu gửi tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động lời chúc mừng đầu năm mới tốt đẹp đồng thời thông tin một số tình tình nổi bật cơ quan trước, trong và sau Tết; triển khai các hoạt động của trường theo kế hoạch đề ra.

Các tin khác

Liên Kết Website
Lượt người truy cập
 • Đang truy cập35
 • Hôm nay5,373
 • Tháng hiện tại13,509
 • Tổng lượt truy cập3,950,872
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây