Văn bản theo lĩnh vực: Hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05 -KH/TCTTP 16/05/2022 Kế hoạch phối hợp đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn 13, xã Hoà Hải, Huyện Hương Khê
2 03-KH/TCTTP 07/03/2022 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2022 "Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo"
3 768 -CV/HVCTQG 12/07/2021 Công văn số 768 - CV/HVCTQG của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thống kê đội ngũ giảng viên lý luận chính trị
4 32-NQ/TW 25/05/2014 Nghị quyết
5 898-CV/HVCTQG-TCT 17/06/2019 Công văn
6 36/2018/QĐ-UBND 14/10/2018 Quyết định
7 44/2013-UBND 16/10/2013 Quyết định
8 163/QĐ-TTg 24/01/2016 Quyết định
9 09 - NQ/TU 18/08/2009 Nghị quyết
10 587/QĐ-TTg 16/05/2019 Quyết định
11 72/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 Nghị quyết
12 565/QĐ-HVCTQG 29/01/2015 Quyết định
13 130/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết
14 28/CT-TTg 17/09/2018 Chỉ thị
15 831/QĐ-BNV 16/05/2018 Quyết định
16 11MD-QĐ/TU 15/12/2019 Quy định
17 101/2017/NĐ-CP 31/08/2017 Nghị định
18 705/QĐ-TTg 06/06/2019 Quyết định
19 28/CT-TTg 17/09/2018 Chỉ thị
20 117-KL/TW 19/11/2015 Kết luận
21 03/HD-HVCT-QGHCM 14/03/2011 Hướng dẫn
22 256-QĐ/TW 15/09/2009 Quy định
23 21/KH-UBND 31/01/2016 Kế hoạch
24 4874-QĐ/HVCTQG 29/09/2019 Quyết định
25 10/2017/TT-BNV 28/12/2017 Thông tư
26 Số: 33-BC/TCTTP 15/04/2019 Báo cáo Tổng kết công tácthi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
27 Số 03 -BC/TCTTP 27/02/2020 Báo cáo Đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị cho cán bộ trong 30 năm tái lập tỉnh 1991 - 2020
28 Số: .....-QĐ/TCTTP 23/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế về việc đánh giá, phân loại đối với khoa, phòng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị Trần Phú
29 Số - QĐ/TCTTP 29/03/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trường Chính trị Trần Phú
30 Số -QĐ/TCTTP 05/03/2019 Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây