Trang chính
Trang chủ Gửi bài Liên hệ Sơ đồ site
GIỚI THIỆU
ĐẠO TẠO BỒI DƯỠNG
TRA CỨU KẾT QUẢ HỌC TẬP
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
TIN TỨC TRONG TỈNH
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
THÔNG TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Cựu chiến binh
Nữ công
THÔNG BÁO
NÔNG THÔN MỚI
VĂN BẢN
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CBCC
TIN ẢNH
TRANG VĂN NGHỆ
 Bài xem nhiều nhất 
 Bài viết theo ngày 
Tháng Một 2019
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Liên kết website 
 LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 002331199
IP của bạn: 54.226.58.177
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN 2019!
Tin tức » THÔNG TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ 20.01.2019 05:27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ
01.12.2017 22:47

Xem hình
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội quân xung kích của cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng thanh niên, xem thanh niên là lực lượng hùng hậu, bộ phận quan trọng của cách mạng giải phóng dân tộc, lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người coi “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” (1).

Ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (tháng 3/1935) Đảng ta chỉ ra rằng: “Thanh niên Cộng sản Đoàn Đông Dương, phân bộ của Quốc tế Cộng sản Thanh niên là bộ phận có tổ chức và tiên tiến hơn hết trong thanh niên vô sản giai cấp, là đội tiên phong của thanh niên lao động Đông Dương…Thanh niên Cộng sản Đoàn là một tổ chức có kỷ luật sắt thống nhất về đường tổ chức, tư tưởng và hành động, tuyệt đối không thỏa hiệp với các xu hướng bè phái, các màu cải lương, quốc gia eo hẹp, biệt phái và các xu hướng trái với chương trình của Đoàn và của Quốc tế Cộng sản Thanh niên” (2)

Đặc biệt, ngày 25/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” với mục tiêu: Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước. (3)


Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2013 - 2015

và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) của Đảng tiếp tục khẳng định: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ… Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”. (4)

Đoàn Thanh niên được xác định giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong việc vận động, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, xung kích, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, xây dựng sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị tạo tiền đề và sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Trần Phú đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung, dân chủ, trí tuệ tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể khác. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao vai trò của đoàn viên thanh niên. Đổi mới phương thức hoạt động, thông qua thực tiễn nhằm giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy và học của đoàn viên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các phong trào như: Các hoạt động hướng về cộng đồng, phong trào giáo dục truyền thống như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào về địa chỉ đỏ; phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, thân thế sự nghiệp các anh hùng cách mạng.... do Đoàn cấp trên phát động. Thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh lịch sự, xây dựng phong cách cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Trần Phú. Không ngừng nổ lực phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Xung kích đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy và học cũng như nghiên cứu khoa học.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Chính trị Trần Phú lao động tổng vệ sinh

khuôn viên nhà trường

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đạt kết quả cao, chưa quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt và học tốt; nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đoàn viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị Đoàn cấp trên về giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, Đoàn thanh niên chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng giảng dạy; trong đó, chú trọng đến phương pháp, nghiệp vụ sư phạm, chất lượng bài giảng và kỹ năng thực tiễn. Đòi hỏi mỗi đoàn viên phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Sinh hoạt chuyên đề là cơ hội để các đoàn viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, học hỏi các giảng viên giảng dạy lâu năm, từ đó khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy mặt mạnh khẳng định sức trẻ phấn đấu vươn lên làm chủ tri thức, làm chủ nhiều bài giảng.


Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng tham gia lao động khắc phục

hậu quả bão số 10 tại Thị xã Kỳ Anh

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đoàn trường; BCH Đoàn trường đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nêu gương trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên; phát huy tính sáng tạo, tri thức, sự nhạy bén của cán bộ Đoàn và các đoàn viên, từ việc tham mưu đề đạt ý tưởng đến việc tổ chức thực hiện các phong trào Đoàn và phong trào chung của nhà trường.

Như vậy, ở bất kỳ giai đoạn hay nhiệm kỳ nào Đoàn Thanh niên luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức phong trào thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao chất lượng “dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên để góp phần xây dựng Trường Chính trị Trần Phú ngày càng vững mạnh.

 

(1) Hồ Chí Minh: Sđd, t5, tr 185

(2) Văn kiện Đảng toàn tập, t5, 1935, tr142 -143, NXB CTQG, Hà  nội 2002

(3) Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tr162-163,  Hà Nội 2016.

                                                                                       Ths. Nguyễn Hà Giang

                                                                                                          Bí thư Đoàn trường

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Tin mới nhận 
 Hệ thống tác nghiệp 
Trang chủ    ¤   Liên hệ

Thời gian mở trang: 0.086 giây. Số lần truy cập CSDL: 14
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRẦN PHÚ HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm chính Ông: Đinh Quốc Thị; Chức vụ: Hiệu trưởng
Đia chỉ: Số 14, Đường Hoàng Xuân Hãn - TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.885.545 - Fax: 0393.885.073