Trang chính
Trang chủ Gửi bài Liên hệ Sơ đồ site
Giới thiệu chung
Đào tạo - Bồi dưỡng
KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH CÁC MÁC (5/5/1818 - 5/5/2018)
Tin tức - Hoạt động
Tin tức trong tỉnh
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Thông tin Đảng - Đoàn thể
THÔNG BÁO
Nông thôn mới
Văn bản
Tài liệu Bồi dưỡng CBCC
TRANG VĂN NGHỆ
 Bài xem nhiều nhất 
 Bài viết theo ngày 
Tháng Tám 2018
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Liên kết website 
 LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 002102480
IP của bạn: 54.80.102.170
 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2018)
Tin tức » GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 16.08.2018 03:44
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 5
08.05.2017 09:11

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 5

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng .- H.: CTQG, 2016 .- 260tr .; 21cm

SĐKPL: 335.0330597

Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay

2. Toàn quốc kháng chiến ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19-12-1946/19-12-2016)/ Trần Đại Quang, Ngô Xuân Lịch, Lê Đức Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 831tr.; 27cm.

SĐKPL: 959.7041/T403Q

Tập hợp những bài viết, bài tham luận về cả dân tộc đoàn kết tiến hành toàn quốc kháng chiến và toàn quốc kháng chiến với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước hiện nay...

3. Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác - PH.ĂNGGHEN V.I.LÊNIN/ Đinh Ngọc Thạch, Doãn Chính (Ch.biên), Vũ Văn Gầu....- H.: CTQG, 2016.- 624tr.; 24cm

SĐKPL: 335.4/V121Đ

Phân tích quá trình ra đời, những nội dung chính và ý nghĩa quan trọng về quan điểm triết học hiện đại trong 12 tác phẩm của C.Mác, Ph. Ăngghen và 6 tác phẩm của V.I.Lênin

4. Đường đến thành công: Tiên phong là sức mạnh: Sách tham khảo / Lương Bảo Hoa; Dịch: Hằng Nga, Thuý Lan, Minh Châu .- H.: CTQG, 2017.- 535tr.; 24cm

SĐKPL: 338.951136/ Đ561Đ

Công cuộc cải cách mở cửa và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Giang Tô

5. Lê Khả Phiêu tuyển tập - T.3: 2010 – 2016 .- H. : Chính trị Quốc gia, 2016.- 359tr. ; 22cm

SĐKPL: 324.2597075/L250K

Tuyển chọn và giới thiệu các bài nói, bài viết và trả lời phỏng vấn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ năm 2010-2016 với các chủ đề: Viết về Bác Hồ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vấn đề văn hoá, văn nghệ, giáo dục và đào tạo của nước nhà.

6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra / Nguyễn Văn Nhân (ch.b.), Hà Hữu Đức, Cao Văn Thống....- H .: CTQG, 2017 .- 224tr .; 21cm

SĐKPL: 314.2597075/T116C

Trình bày một số vấn đề lý luận, thực trạng, phương hướng và giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra trong thời gian tới

7. Quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới? : Sách tham khảo/Nguyễn Vũ Tùng, Đặng Cẩm Tú....- H .: CTQG, 2017 .- 359tr .; 21cm

SĐKPL: 327.37051/QU105H

Tìm hiểu mối quan hệ Mỹ - Trung sau chiến tranh lạnh, ý tưởng về mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới và dự báo xu hướng quan hệ Mỹ - Trung hiện nay

8. Bức tranh thế giới đương đại: Sách chuyên khảo / Ch.b.: Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bôn .- H .: CTQG, 2016 .- 339tr .; 24cm

SĐKPL: 300/B552T

Nghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh; xu thế hoà bình phát triển, hợp tác và đấu tranh, xu thế toàn cầu hoá, trật tự mới...; những thách thức trong một vài thập niên tới; đánh giá những tác động thuận và không thuận của thế giới đương đại đối với Việt Nam

9. Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định / Nguyễn Xuân Thắng, Đoàn Hồng Phong, Tạ Ngọc Tấn....- H .: CTQG, 2017 .- 599tr .; 24cm

SĐKPL: 959.704092/Đ455C

Gồm các bài viết tại hội thảo khoa học về đồng chí Trường Chinh một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định; phản ánh một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định trên nhiều lĩnh vực: văn hoá, chính trị...

10. Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân ** 1951 – 1959 .- H .: CTQG, 2016 .- 1415tr .; 24cm

SĐKPL: 959.704092

Giới thiệu 233 bài viết của Bác Hồ trên báo nhân dân trong những năm 1951-1969 với nhiều bút danh khác nhau, lần đầu tiên được sưu tầm, tuyển chọn và công bố.

11. Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển / B.s.: Phan Huy Lê (ch.b.), Trương Thị Kim Chuyên, Nguyễn Văn Kim... - T.1 .- H .: CTQG, 2016 .- 758tr .; 24cm

SĐKPL: 959.77/V513Đ

Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái tác động đến tiến trình lịch sự và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ. Lịch sử vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến đến năm 2010       

12. Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển / B.s.: Phan Huy Lê (ch.b.), Ngô Văn Lệ, Vũ Văn Quân... - T.2 .- H .: CTQG, 2016 .- 743tr .; 24cm

SĐKPL: 959.77/V513Đ

Trình bày đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hoá của cộng đồng cư dân; thiết chế quản lý ở xã hội; tộc người và quan hệ tộc người; Nam Bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới; không gian lịch sử - văn hoá đạ dạng và năng động 

13. Lịch sử quốc hội Việt Nam - Tập 1 (1946 – 1960) / Lê Mậu Hãn (Ch.biên), Nguyễn Tri Thư .- H .: CTQG, 2016 .- 419tr .; 24cm

SĐKPL: 328.597/L302S                  

Giới thiệu lịch sử ra đời, tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam từ Quốc dân đại hội Tân Trào, trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc (1946-1954), những năm đầu xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1960)

14. Lịch sử quốc hội Việt Nam - Tập 2 (1960 – 1976) / Lê Mậu Hãn (Ch.biên).- H .: CTQG, 2016 .- 535tr .; 24cm

SĐKPL: 328.597/L302S

Giới thiệu về lịch sử phát triển, tổ chức, hoạt động chủ yếu của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khoá II đến khoá V (1960-1976)

15. Lịch sử quốc hội việt nam - Tập 3 (1976 – 1992) / Lê Mậu Hãn (Ch.biên).- H .: CTQG, 2016 .- 639tr .; 24cm

SĐKPL: 328.597/L302S

Giới thiệu về lịch sử phát triển, tổ chức, hoạt động chủ yếu của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khoá VI đến khoá VIII (1976-1992)

16. Lịch sử quốc hội Việt Nam - Tập 3 (1992 – 2011) / Lê Mậu Hãn (Ch.biên).- H .: CTQG, 2016 .- 895tr .; 24cm

SĐKPL: 328.597/L302S

Giới thiệu về lịch sử phát triển, tổ chức, hoạt động chủ yếu của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khoá IX đến khoá XII (1992-2011)

17.Một số văn kiện của Đảng về công tác dân vận giai đoạn 2000 - 2016 / B.s.: Vy Tư Liệu, Phạm Thị Thanh Thuỷ, Phan Thanh Nam....- H .: Lao động – XH, 2016 .- 527tr .; 21cm

Trình bày những vấn đề chung về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận các cấp.

SĐKPL: 324.597075/458S

18. Tài liệu bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 / Lê Vĩnh Tân, Triệu Văn Cường (B. Soạn) .- H .: TT&TT, 2016 .- 234tr .; 21cm SĐKPL: 352.209597/PH104Q

Giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Tổ chức chính quyền ở Việt Nam. Kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân 

19. Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam/ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Duy Báu .- H .: CTQG, 2016 .- 832tr .; 24cm

Giới thiệu khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập; những đóng góp về lý luận và thực tiễn của ông với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt là đối với quê hương Hà Tĩnh cùng một số tác phẩm chọn lọc của ông

SĐKPL959.703092/H100H

20. Chiến tranh và hòa bình trong lịch sử và đi dương (Sách chuyên khảo)/ Nguyễn Đình Chiến, Văn Đức Thanh .- H .: CTQG, 2016 .- 527tr .; 24cm

Luận giải những vấn đề lý luận về chiến tranh và hòa bình; Lược khảo quá trình nhận thức và giải quyết vấn đề chiến tranh và hòa bình trong lịch sử

 SĐKPL:335.02

21. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 .- Hà Tĩnh, 2015 .- 363tr .; 24cm

Nội dung Kỷ yếu gồm một số văn bản chỉ đạo và những nội dung quan trọng của Đại hội (324.2597071K600Y)

22. Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ Huyện Hương Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nội dung Kỷ yếu gồm một số văn bản chỉ đạo và những nội dung quan trọng của Đại hội (324.2597071K600Y)

23. Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc / Trần Việt Phương, Vũ Ngọc Hoàng, Phan Huy Lê .- H .: CTQG, 2016 .- 551tr .; 24cm

Gồm nhiều bài viết về đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà văn hoá lớn và những lĩnh vực văn hoá Phạm Văn Đồng quan tâm nhất cùng những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Phạm Văn Đồng.

SĐKPL: 959.704092/PH104V

24. Công ty nông, lâm nghiệp 25 năm đổi mới (1988 - 2013)/ Phạm Quốc Doanh .- H .: CTQG, 2016.- 283tr .; 21cm

Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn về nông, lâm trường quốc doanh ở Việt nam; nông, lâm trường quốc doanh 15 năm đổi mới (1988 - 2003); nông, lâm trường quốc doanh sau 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển (2003 - 2013); tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp

SĐKPL: 338. 76163/C455T

25. Đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo chỉ thị số: 05-CTTW) .- H : Hồng Đức, 2016 .- 400tr .; 27cm

Nội dung gồm: Chỉ thị và nghị quyết thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vận dụng tư tưởng  Hồ Chí Minh trong công tác  xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, giáo dục và văn hóa con người...

SĐKPL: 335.4346/Đ126M

26. Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam .- H .: CTQG, 2017 .- 998tr .; 24cm

Giới thiệu về những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng và dân tộc. Những kỷ niện sâu sắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu.

27. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .- H .: CTQG, 2016 .- 119tr .; 19cm

SĐKPL: 335.4346/NH556N

Giới thiệu tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở .- H.: CTQG, 2017.- 208tr.; 19cm

SDDKPL: 324.2597075/ T103L

Trình bày tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ. Công tác tư tưởng, công tác tổ chức của chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

29. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam (XB lần thư sáu) / Võ Nguyên Giáp (Ch.biên), Đặng Xuân Kỳ, Nguyễn Văn Trung ...- H.: CTQG, 2016.- 404tr.; 21cm

Trình bày quá trình hình thành, phát triển và nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh. Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

30. Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh / Phạm Văn Khoa, Hoàng Hữu Kháng, Dương Đại Lâm...- H.: CTQG, 2016.- 243tr.; 21cm

SĐKPL: 959.704092/NH556M

Gồm những truyện kể về phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

31. Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Vũ Dương Châu, Đỗ Ngọc Ninh, Hoàng Văn Ngoan... ; Chỉnh sửa, bổ sung: Ngô Bích Ngọc...- H .: CTQG, 2017.- 159tr.; 21cm

SĐKPL: 320.9597/NGH307V

Trình bày những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở cơ sở; nghiệp vụ công tác công đoàn và vận động công nhân, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở

32. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s., chỉnh sửa, bổ sung: Nguyễn Văn Giang, Cao Thanh Vân, Đặng Đình Phú...- H.: CTQG, 2017.- 248tr.; 21cm

SĐKPL: 324.2597075/NGH307V

Tập hợp những bài viết về tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; công tác Đảng viên; công tác cán bộ; tổ chức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ và đại hội Đảng bộ; công tác tư tưởng; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát; công tác của cấp uỷ Đảng ở cơ sở và của người Bí thư; công tác văn phòng và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở

33. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa: Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Phan Xuân Sơn, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Đức Thảo...- H.: CTQG, 2017.- 416tr.; 21cm

SĐKPL: 352/NH556V

Tập hợp các bài viết về những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, như: Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam...

34. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước: Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Võ Kim Sơn, Đặng Khắc Ánh, Nguyễn Thị Hồng Hải... ; Chỉnh sửa, bổ sung: Lê Thanh Bình...

Tập hợp các bài viết về lý luận về quản lý hành chính nhà nước; quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở; quản lý ngân sách địa phương; quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở; quản lý hoạt động kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, hành chính, tư pháp ở cơ sở...

35. Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Đỗ Ngọc Ninh, Đặng Đình Phú, Ngô Bích Ngọc... ; Chỉnh sửa, bổ sung: Ngô Huy Tiếp...- H.: CTQG, 2017.- 380tr.; 21cm

SĐKPL: 324.2597075.NH556V

Giới thiệu Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản; nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản; Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; quá trình lãnh đạo của Đảng qua các thời kì từ năm 1930 đến nay

36. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Giáo trình trung cấpGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Tin mới nhận 
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 75 Huyện Hương Sơn
Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 79, 80 và 82
Bế giảng Khóa Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K131 hệ tập trung năm học 2017 - 2018
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa 77 mở tại huyện Lộc Hà đi nghiên cứu thực tế tại xã Hương Liên và Hương Trà, huyện Hương Khê
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K73 huyện Vũ Quang
10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 6/2018
Giá trị lý luận và thực tiễn của “Thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội” với công tác thi đua - khen thưởng hiện nay
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khóa 138 Thành phố Hà Tĩnh
Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa X)
 Hệ thống tác nghiệp 
Trang chủ    ¤   Liên hệ

Thời gian mở trang: 0.106 giây. Số lần truy cập CSDL: 14
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRẦN PHÚ HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm chính Ông: Đinh Quốc Thị; Chức vụ: Hiệu trưởng
Đia chỉ: Số 14, Đường Hoàng Xuân Hãn - TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.885.545 - Fax: 0393.885.073