Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh http://truongchinhtrihatinh.gov.vn

Nghị định 101 thay thế 18 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
25.09.2017

Nghị định 101 thay thế 18 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 101 thay thế 18 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


URL của bản tin này::http://truongchinhtrihatinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1135

© Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh contact: admin@mail.com