Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh http://truongchinhtrihatinh.gov.vn

Lịch học các lớp Chuyên viên, Chuyên viên chính, Trung cấp chính trị từ ngày 25-29/9/2017
25.09.2017

Lịch học các lớp Chuyên viên, Chuyên viên chính, Trung cấp chính trị từ ngày 25-29/9/2017
Lịch học các lớp Chuyên viên, Chuyên viên chính, Trung cấp chính trị từ ngày 25-29/9/2017


URL của bản tin này::http://truongchinhtrihatinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1134

© Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh contact: admin@mail.com