Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh http://truongchinhtrihatinh.gov.vn

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 129 huyện Thạch Hà
25.09.2017

Thực hiện chương trình phối hợp đào tạo năm 2017, ngày 25/9/2017 Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện ủy Thạch Hà, tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 129 huyện Thạch Hà
Dự lễ khai giảng có TS Nguyễn Trọng Tứ - Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú và lãnh đạo các phòng, ban của huyện Thạch Hà
Tham gia khóa học có 88 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, dự nguồn cấp cơ sở; trưởng, phó phòng, ban, ngành và chuyên viên cấp huyện. Thời gian của khóa học là 18 kỳ (mỗi tháng học 1 kỳ, mỗi kỳ 5 ngày) theo Quyết định 1479 - QĐ/HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 


 Tiến sỹ Nguyễn Trọng Tứ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú
phát biểu tại Lễ khai giảng

Chương trình toàn khóa gồm 7 phần, 1056 tiết, bao gồm: Phần  I. Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần II. Những vẫn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phần III. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Phần IV. Đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Phần V. Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân; Phần VI. Tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành; Phần VII. Nghiên cứu thực tế, ôn và thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.
  Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Tứ nhấn mạnh thông qua học tập, nâng cao trình độ lý luận Chính trị - hành chính sẽ góp phần giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, có trình độ về lý luận chính trị, là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, cơ sở. Đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí học viên có thể vừa học vừa làm, đảm bảo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vừa nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Lễ khai giảng
 
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư thường trực huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện giao nhiệm vụ cho lớp học và  yêu cầu các đồng chí học viên xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường; đoàn kết và tích cực học tập, rèn luyện./.

                                                         Tin: Trần Thị Quỳnh NgaURL của bản tin này::http://truongchinhtrihatinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1133

© Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh contact: admin@mail.com